עבודה באזרחות

הזכות לפרטיות

הזכות לפרטיות

לכל אדם יש זכות לפרטיות!

הזכות לפרטיות מאפשרת לבני אדם במרחבי העולם להיות עם עצמם שיהיה להם בית משלהם מרחב פרטי, פיזי וירטואלי הנתונים לשליטתו. שאדם יכול לחיות את חייו ללא חשיפה וללא התערבות וחדירה של אדם או של החברה בחייו הפרטיים.


מטרתו של הזכות לפרטיות היא פיתוח אוטונומיה של אדם. הזכות לפרטיות מגינה מפני פגיעה בפרטיות בדרכים שונים כמו הפצת שמועה אישי על אדם בלי הסכמתו,חדירה פיזית לביתו של אדם, ביצוע בדיקות פיזיות של האזרח בלי הסכמתו, פרסום תמונות על האדם בלי הסכמתו וכו.

מהי הזכות על פי מקורות

"הזכות לפרטיות מאפשרת לאדם מרחב פרטי, פיזי או וירטואלי, הנתונים לשליטתו.

זוהי זכות יסוד, המוגנת באמונה ובהסכמים בינלאומיים, כמו גם בחקיקה בישראל.

חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הוא החוק המרכזי המסדיר את סוגיית הזכות לפרטיות בישראל....."

על פי המקור: מגילת הזכויות והחובות של אתרי אורת ישראל.


"הזכות לפרטיות היא, בין היתר, אחת הנגזרות של הזכות לכבוד. הכרה בפרטיות היא ההכרה באדם כפרט אוטונומי הזכאי לייחוד אל מול האחרים. ייחוד זה הוא המאפשר לאדם להתבצר באישיותו כבעלת משמעות הראויה לכיבוד. פרטיותו של אדם היא כבודו וגם קניינו. זוהי המסגרת באמצעותה הוא עשוי, אם הוא בוחר בכך, לפתח את עצמיותו ולקבוע את מידת המעורבות של החברה בהתנהגותו ובמעשיו הפרטיים. זהו 'מבצרו' הקנייני, האישי והנפשי...."

על פי המקור : מדריך עורכי דין ומידע משפטי בישראל

מקרה על פגיעת הזכות לפרטיות

פגיעה בכבוד פרטיות של שיר

שיר מתעוררת לקולות מריבה קולנית בין הוריה, מתארגנת באיטיות ובחוסר רצון לביה"ס. בצאתה מהבית היא מוצאת מזוודה של אביה וכך מובא לידיעתה שאביה עוזב את הבית. שיר הולכת בחוסר חשק לביה"ס ומאחרת.
בביה"ס חווה שיר פגיעה בכבודה, כאשר המורה רומסת את כבודה, פוגעת בה בפני כל תלמידי הכיתה ואינה מכבדת את פרטיותה בעת שהיא תופסת פתק ששיר העבירה ומאלצת אותה לקרוא את הפתק בפני הכיתה.


הפגיעה בזכות במקרה זו היא:

המורה של שיר מאלצת את שיר, ליקרא את הפתק שהאבירה בכיתה ובכך הסוד שהיה רשום על הפתק היתגלתה לכיתה.

משהו פרטי התגלה לכיתה מפני שהמורה לא חשבה על הזכות שיש לשיר להשאיר את עיניניה הפרטיים בסוד.

בכך המוה של שיר פגעה בפרטיות של שיר.

הפתק The Note
זכות האדם מס' 12: הזכות לפרטיות

פיסקת עמדה

לכל אדם יש הזכות לפרטיות!!! בלי פרטיות העולם לא יוכל להיתקיים.


לדעתי זכות הפרטיות היא אחד הדברים הכי חשובים בעולם, וכול אדם חייב לישמר על פרטיות של אדם אחר.

אני חושבת כך מפני שלפעמים יש דברים שאנשים אחרים לא צריכים לדעת ואם הם יודעים את זה הם דנים אותם על זה וחושבים שזה מי שהוא ,וליפעמים צריך לשכוח ממשהו ושלא ידונו אותנו על מה שקרה בעבר.

לדו"ג: לפעמים אנשים עושים משהו רע או לא טוב וכשאנשים שומעים על המעשה הם דנים אותם והם קוראים להם בשמות רעים ומפרסמים את זה וזה יכול להרוס למישהו את החיים ולפעמים אנשים אפילו מפסיקים להיות חברים בגלל זה.

אי אפשר לדון משהו על מה שקרה להם. יש סודות שלא צריכים להיות ברבים אלה להישאר אצלינו לחיים.

לפיכך זאת הסיבה שאני חושבת שזכות הפרטיות היא דבר חשוב מאוד בעולם , אף פעם אל תדונו מישהו על משהו ששמעתם ואם שמעתם תכבדו את האדם ותשמרו של הפרטיות שלו!!

:) נעמי ויסמן !!!!!