האחר הוא אני

מגישות : נוגה רביבו ונועה תורגמן

אחר הוא אני

האחר הוא אני: לכבד את השונה , אנשים רואים את העולם בצורה שונה. גורמים רבים משפיעים על החוויה השונה

של המציאות אצל כל אחד: אישיות, תרבות, חינוך, המעגל המשפחתי, החברה

סביבנו ועוד.

אנחנו בחרנו בלקות שמיעה

למי שלא שומע זאת לקות שמיעה .

צריך לקבל את השונה בכבוד בלי לשפוט אותם וצריך גם לשתף אותם כמו ילדים רגילים ולא שונים .

"אין אדם אחד מושלם ".

האחר הוא אני - שונה אבל שווה