DANI ZDRAVIH STILOVA ŽIVOTA

Volonterski klub Ekonomskog fakulteta

Big image

Aktivnosti18.11.- 10-13h Provjerite Vaše zdrave stilove života (

18.11.- 21:30h Zumba fitnes, sala 201

20.11.- 20h projekcija filma 'Thank you for smoking', sala 201