zere bekjes

zoonose detecteren, behandelen en behoeden.

ecthyma contagiosa ookwel bekend in de volksmond als 'zere bekjes'

Zere bekjes is een bij schapen en geiten veel voorkomende aandoening van huid en slijmvlies, dit wordt veroorzaakt wordt door een parapox-virus. dit virus word vaak aangetroffen bij jonge lammeren, deze kunnen het overdragen op andere schapen van alle leeftijden. Ook mensen kunnen besmet raken door deze ziekte, vooral jonge kinderen worden vaak besmet na een bezoek aan een kinderboerderij. bij hen mond dit vaak uit in krentenbaard.

symptomen van zere bekjes

Dieren met het parapox-virus krijgen meestal op de huid bij het bekje kleine zwarte zweren. deze zwellen op en barsten op een gegeven moment waarbij het wondvocht de grootste verspreidings bron is. nadat de zweren uitgedroogd zijn vormt het een harde korst die veel pijn aan het dier doen bij het eten en drinken. Jonge lammeren kunnen vrij gemakkelijk overleiden aan deze ziekte doordat de pijn zo groot word dat ze weigeren te eten en te drinken. Dieren die eenmaal een infectie hebben doorgemaakt bouwen wel weerstand op maar kunnen ondanks dat vrij gemakkelijk opnieuw besmet raken.

behandeling

bij schapen word meestal in erge gevallen antibiotica toegedient om de secundaire infecties tegen te gaan. om gedeeltelijke infectie te voorkomen krijgen de schapen (bij sommige boeren blauwspray op de zweren om infectie gedeeltelijk afteremmen.


bij mensen is het een gelijke behandeling wat we doen bij een infectie gaat als volgt:


we dekken de wond luchtig af zodat het wondvocht niet verspreid naar andere lichaamsdelen en de wond wel gewoon uit kan drogen .

we nemen een antibiotica dat zich richt op streptococcen en stafylococcen.

we wachten voornamelijk af op natuurlijk herstel.

duidelijke besmetting :

vragen:

hoe herken je zere bekjes? :

wat is de voornaamste besmetting? :

welke doelgroep mensen is het snelst vatbaar voor zerebekjes? :

hoe behandelen we zere bekjes bij schapen? :

hoe behandelen we de infectie bij mensen? :