Maslow

Charissa & Yasmina

Behoeften

Maslow gaat ervan uit dat de mens wordt gemotiveerd door een aantal fundamentele behoeften. Deze behoeften zijn meer psychisch dan lichamelijk. Het niet bevredigen van deze behoeften kan ziekte tot gevolg hebben.


Het bevredigin van de behoeften is al belangrijk vanaf de geboorte. Mensen die in hun vroege levensjaren sterk en zeker zijn gemaakt, blijven daarna meestal zeker en sterk onder welke bedreiging dan ook.

Gedragsproblemen

Als je tekort komt aan fundamentele behoeften kan er iets misgaan in de ontwikkeling dan is er meer kans op psychologische problemen en gedragsproblemen.

de behoeftepiramide

Voorwaarden

Om de fundamentele behoeften te bevredigen moet er volgens Abraham Maslow aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Deze voorwaarden zijn:


1. Vrijheid

2. Zekerheid

3. Rechtvaardigheid

4. Ordelijkheid

5. Uitdaging


Als deze voorwaarden niet aanwezig zijn, kan iemand niet goed werken aan het bevredigen van zijn behoeften.