Coláiste Bhogha Báistí

i Baile Átha Cliath

Fáilte!


Is méanscoil i sa scoil seo. Tá a lan áiseanna sa scoil seo ina meásc oifig an runai, seomra na muinteoiri, saothatlann, seomra ealaine, halla spoirt, oifig an priomhoide, leabharlann, seomra ceoil agus dramaiochta, dha seomra riomhairi, cuirteanna cispheile, pairceanna imeartha agus linn snamha.


Ta a lan abhar sa scoil freisin ina measc corpoideachas, ealain, Fraincis, mata, stair, tireolaiocht, staidear gno, Spainnis, Laidin, tios, creideadh, liniocht theichniuil, Gaeilge, Bearla, eolaiocht agus ceoil.


Teagmháil:

Runai: Sean Farrall

Teileafon: 01 234 786

Suiomh Greasáin: www.coláistebhoghabáisti

Lá Oscail

Tuesday, Feb. 2nd, 4:30-6:30pm

Coláiste Bhogha Baisti i Baile Átha Cliath