פתיחת חנויות ביום שבת

צוף טייכמן

בעד ונגד פתיחת חנויות בשבת

בלה בלה בלה