RUBBISH MACHINE

Patrulla berdea

Gure taldea patrulla berdea da eta Dani Crespo, Ibai Lopez, Nahia Aranguren eta Garoa Barato gara. Guk egin nahi dugun proiektua zaborra sailkatzenduen zaborrontzia da. Eta gainera itsuentzat ere balio du bere sentsoreari esker.

Proiektu hau egin nahi dugu jendeak zaborra sailkatzen ez duelako.Makina honi esker jendeak gehiago birziklatuko zuen errazagoa izango zelako eta ingurumena zainduko genuen. Gure proiektua rubbish machine da eta bulegoan, etxean, eskoletan... egongo da. Eta gainera zabor neurgailu bat egongo zen.

Prototipoa

Gure ideia


Gure ideia hau da: Zaborra sailkatzen duen zakarrontzi bat, sentsore batetik erreztasinarekin.


Ideiaren zergatia, arrazoia hau da: Jendeak ez duela zaborra sailkatzen, orduan ez dugu birziklatzen, beraz ozono geruza kutsatu egiten da.


Honako hau lortu nahi dugu: Automatikoki birziklatzea eta horrela ez da hainbeste kutsadura egongo. Gainera itsuek ere birziklatzea lortuko dute beraiek bakarrik.

Prezioa


Zenbat kostatuko zaigun guri produktua/zerbitzua egitea: 650€.

 • Produktua salduta, lortu nahi dugun etekina: 350€ irabazi.

 • Produktu/zerbitzuaren kalitatea: Oso ona.

 • Produktua banatzeko modua: Eraikuntza empresa


Guri proiektua egiteak 650€ balioko digu baina bezeroei 350€tan salduko dugu. Horrela irabaziak edukitzeko. Produktua banatzeko eraikuntza enpresei salduko diegu, horrela haiek etxean ipintzeko. Guztira bezero bakoitzak horrelako produktu bat edukitzeko 1000€ inguru ordaindu beharko luke.Pisudun etxe baten jarri behar izan bazen denon artean ordaindu beharko lukete eta dena leku berdinera joango zen. Txaletean berriz, ez. Etxea oraindik eraikita ez badago, merkeagoa da. Ez delako ezer apurtu behar tutuak jartzeko.


FUNTZIONAMENTUAHondakinak zakarrontzira botatzeko unea heltzen denean, dena zakarrontzira berdinera botako ditugu: plastikoa, papela ontziak…

Horren ondoren hodi batetik joango dira hondakin guztiak eta sailkatzeko beste hodi ezberdin batzuk izango ditu. Etxearen behean zulo bat egongo da basura handiekin eta bertan pilatuko dira sailkatutako hondakin denak. Gero, zabor-biltzailea datorrenean kamioiarekin, dena batuko du.

Ezberdina izango da banakako etxeetakoa edo pisuetakoa. Chalet edo baserri bat duenak makina pertsonala eta txikiagoa izango da, baina pisuetan bizi denak handiagoa izango da eta denek izango dute berdina.

Gehienbat etxe berrietan jarriko da bestela oso garestia izango litzatekeelako.

Zuk egin behar duzun gauza bakarra dena zakarrontzira botatzea da. Horregatik askoz erosoagoa da, baina horrek ez du esan nahi birziklatzen duenak makina honi esker birziklatzen utzi behar duenik.INKESTA

ANTOLAKETA


Gure enpresa kooperatiba bat izango da 4 bazkide egongo dira. Ibai Lopez, Garoa Barato, Dani Crespo eta Nahia Aranguren. Gero beste 4 langile izango ditugu. Baina hori oraindik ez daukagu zihur nortzuk izango diren.

· Kontratua adin nagusiko pertsonek soilik sina dezakete.

· Lan- kontratua mugagabea izango litzateke.


LANGILEEN ESKUBIDEAK:


 • Lanaldian zehar lan eraginkorra egiten jarduteko.

 • Lanbide- sustapenerako, eta prestakuntza jasotzeko.

 • Lanpostuak eskuratzekoan diskriminatua ez izateko.

 • Osotasun fisikorako eta intimitaterako.

 • Itaundutako soldataren ordainketa garaiz jasotzeko.

 • Lan- kontratuan ezartzen diren gainerako eskubideak ere baditu


LANGILEAREN BETEBEHARRAK:


 • Lanpostuaren berezko betebeharrak fede onez eta arduraz jokatzeko printzipioen arabera betetzea.

 • Laneko segurtasun eta higiene neurriak betetzea.

 • Enpresariak/ek duen/ten zuzendaritza funtzioaren baitan emandako aginduak eta instrukzioak betetzea.

 • Enpresarekin lehiatuz haren lan jarduera bera ez egitea.

 • Produktibitatea hobetzen laguntzea.

 • Lan- kontratuan zehazten diren gainerako betebeharrak


ORGANIGRAMA:

Big image