Képzelt riport

egy Amerikai pop-fesztiválról

IDÉZETEK -- (ki mondta őket?)

"...arra mindenképpen jó lesz az útitárs -- mondta ______ --, hogy a hosszú úton eltérítse vagy legalábbis elhalkítsa erünniszekként rikoltozó gyötrelmes gondolatait."

"De ezeknél a balaseteknél s a kábítószerek pusztításánál is nagyobb baj volt a magány, mondta _______."

"szabadságba szerelmes árnyakat"

"- Ma még nem ettem.
- Minek ennél? - kérdezte ______
Mert éges vagyok - mondta József.
Különös - mondta ____ Esteban Jesus de Alveiro y Fuente. - Uralkodj önfenntartási ösztöneiden, szegény Józsefem, különben itt nem sokra viszed. Amerikában orvosaik előírására roborálás címén csak a négerek ennének, ha volna mit, mert el akarják foglalni az országot. Te milyen nemzetiségű vagy, szégny Józsefem?
- Sehonnai.
- Emlékszem már, magyar - mondta _____ bólogatva.
- Magyarország Európában van?
- Lehet - mondta József.
- Európában Magyarország ...Magyar-medence egy részét foglalja el..."

"Annyi betegszállító hordággyal találkoztam, mintha egy egyetemi diáktüntetés finiséhez érkeztem volna."

"...a Teremtést csúfolnák szegényes képzeletéért ... S jöttek a griffmadrak ... nemes múlt minden dögletes bűzével ...mezozoikum repülő sárkányai és gyíkjai."

"A világ falja s visszafalja egymást"

"Nem tudták, hogy a külvilág bennük van."
"A gyötrődésben nincs megállás, s nincs irgalom, amíg nem találnak egy igazi nagyméretű gondot, érted, egy igazi felnőtt gondot, amellyel kiállhatnak a világ elé, daiadalmas pofával az idegbajuk fölött, s ünnepeltethetik magukat... de közben semmit sem értenek meg az életből, úgy van, semmit."

"De a természet nem keveredett el az emberi gondolkodás bűzével"
"ujjongás volt-e... vagy jajongás, vagy a kettő egy, s emez csak változata amannak"

"De voltunk néhányan, ...akik elhetároztuk, hogy eltakarítjuk az égig bűzlő szemetet; addig nem megyünk haza, amíg be nem gyógyítjuk a föld sebeit, ahogy egyikük mondta."

"Jobb szeretnek ölni, mint ölelni... egy fél éve érkezett Amerikába Bukarestből, akarom mondani Budapestről." "Áldozatnak lenni jobb, mint gyilkosnak".

"Isten bocsásson meg bűnös lelkünknek, misere me Domine secundum magnam misericordiam tuam, a te nagy irgalmasságod szerint, nem felhők voltak. Nem felkők? Nem felgők? Nem felhők, hanem madarak. Mondják, hogy Ninive pusztulásakor akkora madárrajok vonultak az elítélt város fölé, hogy elsötítették a napot. A mindenség csaóajtói kinyíltak, s a mélyből s a magasból madarak bugyborékoltak, minden buborék egy tömény madár volt, amely a szomszédjával összefolyva s gyorsan tovább növekedve egy meg-meg-lebbenő tömör lepedővel elválasztotta a földet az égtől, a sötétséget a fénytől. S lőn sötétség."

Idegen kifjezések


Lóc =
Nofrete =
Prométheusi bűn első lángolása
Lakoón kigyói =
erünniszek =
strasszgyűrű =
baziliszkusz =
agavék =
pesszárium =
"művi éden"
poéniák =