העבודה בתנך

מגישים : עילאי עסיס , עמית פרץ

שני הציטוטים וההסברים להם

ציטוט 1 : "הבה נתחכמה לו פן ירבה ויהיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ" .

הסבר : פרעה מחליט לא לא ללכת ישיר ולהלחם כי יש סיכוי שבני ישראל ינצחו אותו כי הם רבים אז פרעה החליט להשתמש בעורמה כדי להפיל את בני ישראל הוא השתמש בגזרות ודכא אותם פיזית ונפשית.


ציטוט 2 : "וישימו עליו שרי מיסים למען ענתו בסבלותם ויבן ערי מסכנות את פתם ואת רעמסס".

הסבר : פרעה שם על בני ישראל שרי מיסים (מפקחים על עבודם של בני ישראל) הם עינו אותם ורצו שיסבלו ודכאו אותם בני יראל בנו את ערי המסכנות פתם ורעמסס.

2. תיאור הטקס של קריאת עשר המכות המשפחתי !

עמית פרץ : כל מכה צועקים בקול גבוה , כל מכה שנקראת שופכים מים מכוס לתוך קערה כך שיוצא עשר שפיכות .

עילאי עסיס : במשפחה שלי מקריאים כל מכה מעשר המכות מי שמשתתף צועק בקול רם את כל המכות , וסבא שלי תוך כדי הקראת המכות שופך יין לקערה ואת הקערה כל הבנות הרווקות הולכות לזרוק.

מכת דם

Big image

מכת צפרדע

Big image

מכת כינים

Big image

מכת ערוב

Big image

מכת דבר

Big image

מכת שחין

Big image

מכת ברד

Big image

מכת ארבה

Big image

מכת חושך

Big image

מכת בכורות

Big image

שתי המכות שבחרנו הם : מכת ברד , מכת ארבה

א. מראה מקום של מכת ברד : ספר שמות , פרק ט , פסוקים יג-לה.

ב. מכת הברד גרמה לנזק לאדם כאשר נפלו גושי ברד גדולים יכול להיות שאנשים נפגעו ,גושי הברד היו מעורבים מעורבים עם אש מתלקחת אשר פגעה בחקלאות ובסביבה ובאדם מכוון שהעשן זהם את האוויר האש שרפה את היבול ויכול מאוד להיות שגם את האדם , לסיכום מכת הברד פגעה באדם בסביבה ובחקלאות ובחי ובבהמות וכו.

ג. לפני המכה הייתה אזהרה , ציטוט :"ועתה שלח העז את מקנך ואת כל אשר לך בשדה כל האדם ובהמה אשר ימצא בשדה ולא יאסף הביתה ויסד עליהם הברד ומתו"

ד. בני ישראל לא נפגעו מהמכה ציטוי : " רק בארץ גשן אשר שם בני ישראל לא היה ברד".

תגובת פרעה למכה : "חטאתי הפעם ה` הצדיק אני ועמי הרשעים "

ה. מסקנותינו הם :שפרעה מתחיל להתייאש כי בשאר המכות הוא לא אמר חטאתי הפעם ה` הצדיק אני ועמי הרשעים זאת אומרת שהוא מתחיל להתאייש ולהכנע לכוחו הגדול של השם , אנו הבנו שכוחו של השם הוא בלתי נתפס אם הוא גרם לנזק רב כזה מרצון.

מכת ארבה

א. מראה מקום של מכת ארבה : ספר שמות פרק כ פסוקים :א-כ.

ב. הנזק שגרם המכה : מכה זו שבאה אחרי מכת הברד גרמה לכך שכל הצמחים והיבול שהברד לא השמיד נשמדו על ידי המון החגבים שפשטו על שדות ופרדסי מצרים.

מכה זו לא גרמה כלל נזק לאדם ולחי.

ג.אזהרה לפני המכה :"שלח עמי ויעבדוני! כי אם מאן אתה לשלח את עמי – הנני מביא מחר ארבה בגבולך"

ד.במקרא לא מבואר מפורשות שמכת ארבה פגעה במצרים בלבד.

תגובת פרעה למכה הייתה :לנוכח הארבה שנחת על מצרים גילה פרעה סימני חרטה והזעיק את משה ואהרון כדי לבקש את סליחתם ואת סליחת הבורא. הוא ביקש מהם להתפלל לאלוקים כדי שהארבה ייעלם מן הארץ.

ה. מסקנותינו הם : שפרעה מתייאש סופית כי אם במכה הקודמת חלק מהיבול נהרס במכה הזאת כל היבול מת מצים בבעיה כלכלית ופרעה בעם השמינית מבקש עזרה זה אומר שהוא הבין את כוחו של השם.