הצלבנים בדרך

מגיש: דניאל וינוקור

הצעת האפיפיור אורבן

האפיפיור אורבן השני פונה למלך צרפת ומלך אנגליה,

בכדי להציל את קברו של ישו מידייהם של הכופרים המוסלמים.

מלך צרפת ומלך אנגליה מסכימים, ויוצאים לכיוון ירושלים בכדי להציל את קבר ישו.

מסעות הצלב זה סיכון, מדוע לצאת?

גורמים ליציאה למסעות הצלב:
כבישת שטחים לאוכלוסיית אירופה.

רצון גדול להציל את כל המקומות הקדושים .

תשוקה לכסף ודברי ערך אחרים.
לשחרר את קבר ישו מהמאמינים המוסלמים - בתור מאמין נוצרי חובתך היא עזרה לאל .
המלכים רוצים לצבור כוח ומשאבים.

מאורעות 1096

מסע הצלב הראשון התקיים ב1096 ונערך 3 שנים עד 1099 הוא מסע הצלב הראשון שבו הצלבנים יצאו לירושלים להציל את כנסיית הקבר מידי המוסלמים

מזה מסע הצלב?

מסעי הצלב הם סדרת מסעות צבאיים שיזמו האפיפיורים הנוצריים בין המאה ה-11 והמאה ה-13.

המשתתפים במסעות אלה נקראו צלבנים.

הצלבנים


מאמינים נוצריים-

  • מאמינים נוצרים יצאו במטרה להילחם למען הנצרות.

סוחרים-

סוחרים יצאו למסעות הצלב מפני שרצו למצוא במזרח שווקים למסחר.

אבירים ואיכרים-

האבירים יצאו למסעות הצלב במטרה להשיג אדמות.

האיכרים יצאו גם כן במטרה להשיג אדמות אך בניגוד לאבירים רצו גם זכות בחירה.

Big image
סיפור בדרך - סיפורם של הצלבנים