פיקוד העורף

פיקוד מרחבי בצהל אשר הוקם ב1992 ועוסק בהגנה אזרחית

קצת על פיקוד העורף-

ייעודו של פיקוד העורף הוא חיזוק החוסן הלאומי והצלת חיים,הוא עושה זאת על ידי הכנת המרחב האזרחי בטרם עימות ,פיקוד העורף מפרסם הנחיות שוטפות להתגוננות במיוחד במצבי חירום. פיקוד העורף הוא גוף צבאי, המשמש הלכה ולמעשה כשלוש ישויות ארגוניות: הראשונה- שירות התגוננות אזרחית, בכפיפות ישירה לשר הביטחון, וכהגדרתו בחוק הג"א-התגוננות אזרחית. השנייה- פיקוד מרחבי, כהגדרתו בהוראות הפיקוד העליון: הפיקוד המרחבי. והשלישית- קצין חיל ראשי וסמכות מקצועית צה"לית בנושא ההתגוננות האזרחית, החילוץ,אבך והגנה.

משמעות הסמל של פיקוד העורף-

רקעו הכתום של הסמל מסמל את החירות וההצלה כמו שהוא מוכר במדינות החוץ,חרב המבטאת את מקום הצבא ההגנה בישראל,אלמנט המשולש המייצג את אוכלוסיית ישראל והביניין המייצג את דיירי ישראל.

אנחנו חושבות שלהירתם ולהתנדב בפיקוד העורף יתרום למודעות בהתגנוננות במצבי חירום כל אחד יכול לתרום!