Eenheid van handelen

Onderwijspioniers presenteert

Nieuwsbrief nr. 1

Wat is het?

Een ergernis werd een idee en dat omgezet in een projectaanvraag leidde tot een kans van 5000 euro + een netwerk met veel kennis.


Zou er met een eenduidige en consequente aanpak binnen onze locatie niet een hoop meer plezier en rendement te behalen zijn?


Het havo-bovenbouwteam neemt haar eigen gedrag als proef op de som in "eenheid van handelen" van de Onderwijspioniers!

Hoe bereik je eenheid van handelen?

Kennis vergaren en doen!

We proberen bij onszelf een gedragsverandering te bewerkstelligen door (wetenschappelijk en uit de praktijk) onderbouwde afspraken na te komen en steeds te evalueren.

Dit schooljaar staat in het teken van het vormgeven van de daadwerkelijke gezamenlijke aanpak; die starten we op de allereerste schooldag van het nieuwe cursusjaar.


Gerenommeerde sprekers vertellen ons voor die tijd over hoe onze aanpak de meeste kans van slagen heeft.

Denk aan recente kennis over het puberbrein (in combinatie met), sociale media, gedragsverandering, etc.

Maar ook: een andere invulling van de donderdagmiddag? Teambuilding? Lessen in orde? Elkaar-leren-aanspreken-cursus?

Hoe doe je mee?

Jij bent van harte uitgenodigd waar het kan lezingen bij te wonen en aan te sluiten bij de uiteindelijke aanpak. Immers: des te eerder we ons als gehele locatie (naar buiten toe) aan elkaar conformeren, des te groter is de impact en dus het plezier en het rendement.


Je wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen!