תמר הינדי - תמרינדי

מגישה: גאיה ליאון

על התמר ההינדי:

מידע:

המקור של התמר ההינדי הוא מאפריקה.

התמרינדי משתייך למשפחת הקטניות.

התמר ההינדי והנרתיק בו הוא נמצא אפשריים לאכילה.

Big image