אושפיזין

פרוש המילה אושפיזין -אורחים

בחג הסוכות אנו מזמינים בכל יום את האושפיזין !

האורחים שלנו בסוכות הם חשובים ביותר ! אלו שבעה מגדולי האומה שלנו !

אברהם, יצחק יעקב משה אהרן יוסף ודוד !

ואם תשאלו הרי הם אינם חיים בינינו אז איך הם באים?

הכוונה היא שבכל יום אנו מקבלים את הכוחות המיוחדים שסללו אבות אומתינו! כי כל אחד מהם סלל דרך חדשה בעבודת ה' ! ואנו מבקשים מהם שיתנו לנו מכוחם באותו יום !