מידעון למידה דיגיטלית בפיתוח מקצועי

מידעון 2 תשע"ו: למידה מקוונת במסגרות פיתוח מקצועי

לכל מובילי הלמידה הדיגיטלית בפיתוח המקצועי

אנו שמחים להגיש לכם את המידעון השני לשנה"ל תשע"ו המציג את תחום הלמידה הדיגיטלית במסגרות הפיתוח המקצועי ומאחלים לכולם קריאה מהנה.


סיגלית וצוות למידה דיגיטלית בפיתוח המקצועי

למידה מקוונת במסגרות פיתוח מקצועי

מינהל עו"ה שם לו כיעד מרכזי לקדם את הטמעת הלמידה מרחוק (סינכרונית וא-סינכרונית) בתהליכי הפיתוח המקצועי. עפ"י החזון, אחוז גדול מהלמידה של המורים יתבצע ברשת כמענה לשלוש הזדמנויות מרכזיות:


נגישות וזמינות לכל מורה בכל תהליכי הפיתוח המקצועי

הזדמנות למפגש רב תרבותי המאפשר לאנשים ממגזרים ואוכלוסיות שונות ללמוד ביחד ברשת

התנסות בחוויה האישית והבנת הערך של למידה דיגיטאלית על ידי עו"ה שילמדו ברשת ואח"כ ילמדו בדרך זו את תלמידיהם

(מתוך דברי אייל רם בסיום יום עיון של מובילי למידה דיגיטלית בפיתוח המקצועי תשע"ה)

שיח משרד החינוך אקדמיה ––קידום הפדגוגיה באמצעות הטכנולוגיה: סיכום איל רם

מטרות ויעדים

יעדים מרכזיים לשנה זו - פיתוח למידה דיגיטלית במסגרות לפיתוח מקצועי:

1. טיוב השימוש בסביבות הלמידה המקוונות של הקורסים כבסיס להבניית ידע, למידת עמיתים ולמידה שיתופית במסגרות הפיתוח המקצועי. כאן הנכם מוזמנים לקרוא עוד על הפוטנציאל הפדגוגי של מערכת ניהול הלמידה

2. הטמעת הלמידה המקוונת (סינכרונית וא-סינכרונית) במסגרות הפיתוח המקצועי

3. שילוב מושכל של תוכן דיגיטלי במסגרות פיתוח מקצועי

4. פיתוח והפעלה של קורסים מקוונים בלמידה עצמית (Mooc)

ומה אנו עושים לקידום היעדים?

  • הצבת תמונת עתיד רצויה ומיפוי העשייה בתחום במרכזי הפסג"ה
  • הצגת תמונת מצב קיימת מבוססת נתונים
  • פיתוח כלים, מנגנונים, ושגרות ארגוניות ללמידה' לבקרה והערכה, לשיתוף, להמשגה, לניהול והפצת הידע
  • פיתוח מקצועי במסגרות שונות
  • הקצאת משאבים להדרכה ליווי והטמעה
  • פיתוח קורס ללימוד עצמי למורי מורים
  • למידה מתוך מאמרים ומחקרים
  • יצירת שותפויות עם גורמים פנימיים וחיצוניים להעמקה והשבחה
Big image
Big image
Big image
Big image

למידה מנתונים

סקר למידה מרחוק בקורסים מקוונים מרכזי פסג"ה תשע"ה

בשנה"ל תשע"ה נערך סקר טלפוני בקרב 350 עו"ה אשר למדו ב- 25 קורסים מקוונים בלמידה מרחוק סינכרונית וא-סינכרונית ב- 10 מרכזי פסג"ה שונים ברחבי הארץ.

המגמה לשילוב למידה מקוונת בתהליכי הפיתוח המקצועי גדלה ובקורסים רבים במרכזי הפסג"ה משולבת למידה מרחוק במינון משתנה.
מטרת הסקר הייתה ללמוד על עמדות ותפיסות באשר ללמידה בקורסים מקוונים לצד קבלת תובנות על אפקטיביות הלמידה ויישום התכנים הנלמדים בשדה ההוראה.

ממצאי הסקר העיקריים מעידים על כך שהלומדים מאמינים בלמידה המקוונת ובערך המוסף שהיא מביאה ללומדים.
נוחות וחסכון בזמן, זמינות, יכולת העמקה בתכנים בזמן ובמקום המתאימים לכל לומד, למידה עדכנית המשלבת טכנולוגיות ולמידה בצוות הם חלק מהיתרונות של למידה בקורסים מקוונים עפ"י תשובות הנשאלים.

94% מהנשאלים השיבו כי הם מעוניינים להמשיך וללמוד גם בעתיד בקורסים מקוונים.

כאן הנכם מוזמנים לקרוא את פרוט ממצאי הסקר.

שאלות הסקר (נספח 1 בקובץ המצורף) עובדו לשאלון הנמצא במערכת ה- moodle. השאלון זמין לשכפול והוספה לכל קורס בלמידה מרחוק המתקיים השנה במרכזי הפסג"ה.

Big image

סרטונים - מורי מורים מספרים על מתודות בהוראה מקוונת

על תהליכי הוראה ולמידה סינכרוניים - מכל מקום באותו זמן - רותי סלומון

קורסים מקוונים ולמידה א-סינכרונית - רותי סלומון וד"ר ענת רביב

קורס משולב Blended - עופר טהורי

הערך המוסף שבמפגש מקוון בקורס המתקיים במפגשי למידה פנים אל פנים - רן נופר

חידושים במערכת ניהול הלמידה Moodle

בחדשים האחרונים בוצע שדרוג של המערכת מגרסה 2.4 לגרסה 2.8. כעת ניתן להעביר בקלות תכנים בין מערכות ה- Moodle של ספקי התוכן ויחידות המשרד השונות ללא פגיעה ברכיבי הקורס. ערכת העיצוב החדשה כוללת גם פתרונות מתקדמים של נגישות באתר, הוספת תגים ללומדים (באדג') וחידושים נוספים.


עדכון של מדריכי העזר למשתמשי המערכת מסתיים בימים אלו. "Mאחורי הקלעים" היא סביבת עזר מתקדמת המאפשרת חיפוש מדריכי עזר כתובים לפי סוג המשתמש (לומד, מנחה, או מנהל קטגוריה) ולפי תגיות מתאימות. תודות מיוחדות לעדנה טוויל ותמר שוורץ אשר עומלות על עדכון המדריכים הכתובים, הדרכת הצוותים במרכזי הפסג"ה ושיפור חוויית המשתמשים במערכת ניהול הלמידה.


לאחר תהליך ארוך ומורכב שכלל פתרונות לסוגיות משפטיות ושאלות של אבטחת מידע נמצא הפתרון לסוגית הקמת משמשים במערכת (כניסה ראשונה). כיום, כל עובדי ההוראה המוגדרים במערכות המשרד, מוגדרים גם במערכת ניהול הלמידה- Moodle. הדבר מקל מאוד על תהליך ביצוע שיוך הלומדים לקורסים וכעת נוכל להתפנות לעשייה הפדגוגית המשמעותית בסביבות הלמידה המקוונות. אנו פועלים לכך שבכל שנה יתבצע תהליך עדכון הלומדים באופן אוטומטי כחלק מהנהלים של המשרד בפתיחת שנת לימודים.

מערך הדרכה, ליווי ותמיכה

לרשות מרכזי הפסג"ה עומדים מספר משאבים ולפיתוח מקצועי של הצוות המקצועי ושל מורי המורים בתחום הלמידה המקוונת:

· מובילות מחוזיות

· מנהלות מערכת ניהול הלמידה – עדנה טויל ותמר שורץ מדריכות ותומכות בצוותים המקצועיים במרכזי הפסג"ה בהדרכת קבוצות (פנים אל פנים וסינכרונית), ובהדרכה אישית בתיאום מראש.

· מפתחי הדרכה מקוונת מצוות מטח לתמיכה בצוותים ומנחים במרכזי הפסג"ה. לכל מנחה / צוות מוקצות שעות ליווי ותמיכה עם מפתח הדרכה מקוונת מטעם מטח. במהלך הליווי יושם דגש על בניית והפעלת תהליכי למידה מקוונים במודלים שונים בהתאם למטרות הקורס ובהלימה לעקרונות הפיתוח המקצועי. חשוב: הרישום לקבלת ליווי ייעשה על ידי מרכזי הפסג"ה לאחר תיאום של הנהלת מרכז הפסג"ה עם המנחים הנבחרים תוך הגדרת התפוקות ואפיון תהליכי הלמידה שיבואו לידי ביטוי בסביבת הלמידה ועל מחויבותם לתהליך. להלן קישור לטופס רישום לקבלת הליווי (ימולא על ידי מרכזי הפסג"ה).

פרטי הקשר עם המובילות:

ארצי: סיגלית ורדי דוא"ל: sigalitva@education.gov.il
מחוז הצפון: נירית ברנר דוא"ל: brener40@gmail.com
מחוז חיפה: אריאלה לונברג דוא"ל: alevenberg@gmail.com
מחוז תל אביב: שירלי סגל טרקיאלטאוב דוא"ל: shirlist@gmail.com
מחוז מנח"י וירושלים: מיכל קלעג'י דוא"ל: mkalagi@gmail.com
מחוז הדרום: עדה קלימי דוא"ל: adakalimi@gmail.com
מדריכה ארצית ומנהלת מערכת ניהול הלמידה עדנה טוויל דוא"ל: pisgamoodle@gmail.com
מדריכה ארצית ומנהלת מערכת ניהול הלמידה תמר שוורץ דוא"ל: pisgamoodle@gmail.com

המלצות קריאה וצפיה

· התפתחות מקצועית ממורה למורה מקוון – ד"ר אברום רותם וד"ר עידית אבני – המאמר מציג את חמשת שלבי ההתפתחות של מורה מקוון

· בית הספר בענן – סוגטה מיטרה בהרצאת TED (סרטון) מציג את עיקרי אמונותיו וחזונו

Help me design the School in the Cloud, a learning lab in India, where children can explore and learn from each other — using resources and mentoring from the cloud.

· להמציא את בית הספר מחדש – כתבה מאת רועי ציקורל ב"זמן חינוך"

· שימוש בווידיאו בהוראה (הכיתה ההפוכה) – סלמן קאהן מציג ב TED (סרטון) כיצד יצר את האקדמיה של קהאן ואת מודל "הכיתה ההפוכה".

· למידה מרחוק – דגמים, כיוונים ומחקרי הערכה – עמי סלנט המאמר מציג יתרונות וחסרונות בכל אחד מסוגי הלמידה המקוונת, הצגת המודלים העיקריים. עוד כולל המאמר דיון בגורמים המשפיעים על אפקטיביות הלמידה מרחוק, גורמים המשפיעים על המוטיבציה בלמידה מרחוק ועוד.

· מודל חמשת השלבים לקורס מקוון – גילי סלומון - המאמרון ב"פורטל מסע" סוקר את ספרה של המחברת, המלמדת שנים רבות באו"פ באנגליה בנושא מינהל עסקים. המחברת יוצאת מנקודת הנחה כי קורס מקוון צריך להיות עם הנחייה. כמו כן בנתה מודל המורכב מ-5 שלבים שלדעתה מי שלומד מרחוק דרך האינטרנט צריך לעבור לפחות את חלקם.

· מה אנו למדים על הוראה מקוונת – דפנה קולר בהרצאת TED (סרטון)

· גישות להפעלת קורסים מקוונים – קונקטיביזם - עמי סלנט 2012 - המאמרון מתפרסם בבלוג "ידע וסקרנות דיגיטלית" ומכיל סקירה של מאמרים ומידע בנושא גישת הקונקטיביזם וביטויה בקורסים מקוונים

· ההגיונות הסותרים בלמידה מקוונת – יעקב הכט - דרך ארבעה חקרי מקרה מציג הכותב את ההגיונות הסותרים בלמידה המקוונת

· קריירה בהפרעה – איך מפתחים עובדים בעידן תזזיתי? מאת ליאב גלאון וולק. כדי להבין את האופן שבו יש לפתח טאלנטים בארגונים צריך להבין מה קורה בימים אלו בשוק העבודה. מגמות סותרות ומבלבלות מאפיינות את השוק הזה ומחייבות אנשי הדרכה ולמידה ארגוניים להתבונן מחדש על האופן שבו עובדים לומדים, מתפתחים ונעשים כשירים באותו ארגון. המגזין Talent Development הקדיש את הגיליון האחרון שלו למהפכת הטאלנט תחת הכותרת Trends and Tides in Talent Development וניסה לפצח כיצד יש לפתח עובדים בעולם כה מהיר ותזזיתי. המאמר מתאר 5 מגמות מרכזיות בהתנהגות עובדים וארגונים בעולם כה מורכב

הוראה ולמידה באינטרנט באמצעות וידאו - סרטון בו אילן בן שמעון מראיין את ד"ר שלו שיאנסקי