תכלת דומה לים והים דומה לרקיע

"ועשו לכם ציצית..והייתם קדושים לא-לוקיכם"

תכלת עם מילים - שיבי קלר

מחלום למציאות, בשביל מה יצאנו ממצרים?

גמרא מסכת מנחות דף מג ב

תניא היה ר' מאיר אומר מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין מפני שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע לכסא הכבוד שנאמר (שמות כד, י) ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לטהר וכתיב (יחזקאל א, כו) כמראה אבן ספיר דמות כסא