Stanislaw Samostrzelnik

The Artist

Stanislaw Samostrzelnik