סיכום לעבודה בתנ"ך

עזרה לחזרה למבחן

שמות פרק א

בין ספר בראשית לבין ספר שמות יש קשר צורני ויש קשר תוכני

הקשר הצורני: מובא באמצעות ו' החיבור הפותחת את ספר שמות " ואלה שמות בני ישראל אשר יצאו ממצריימה " כך העורך המקראי יוצר קשר וחיבור בין ספר שמות לבין ספר בראשית

הקשר התוכני: מובע באמצעות חזרה בספר שמות

שימוש במספר הטיפולוגי 70

המספר 70 ממנה בישראל מספר עגול כי במדויק עם בני ישראל היו יוצאים עם בני יוסף אז בני ישראל היו 71 אנשים אבל אם בני ישראל היו יוצאים ללא בני יוסף אז הם היו 69 אנשים לא משנה מה הם היו מעגלים את זה ל70 אנשים

שני תהליכי התרבותם של בני ישראל

 1. בפסוק שבע מופיעה שורה של פעלים וביטויים של התרבות בני ישראל זה ככה כדי להדגיש את התרבותם של בני ישראל במהירות
 2. דרך נוספת בה אומר הכותב היא "ותמלא אותם הארץ " שזה אומר שבני ישראל מילאו את כל מצריים

שיעבוד בני ישראל במצריים

נולד מלך חדש במצריים והוא לא יודע מה בני ישראל עשו בשבילו ובשביל עמו הוא חושש שבני ישראל יתרבו וישתלטו על מצריים פרעה חושש כי בשעת מלחמה בני ישראל יצטרפו לאויבי מצריים

והוא גם חושש שבני ישראל יעזבו את מצריים ואז לא יהיו בשבילם עבדים שיבנו בתים למצריים או שאולי בני ישראל ישתלטו על מצריים ויגרשו אותם מאדמתם בני ישראל מתרבים מהר מאוד ופרעה חושש והוא מנסה ככל יכולתו להקטין את מספרם הגדול של בני ישראל

שלב א

פרעה הציב שרי מסים שהיו שומרים על בני ישראל ומענים אותם בפרך ובני ישראל לא קיבלו תרומה כספית המצרים עינו את בני ישראל בפרך של בניית ערי מסכנות שאלה היו הערים ששמרו את את מזונם פרעה חשב שהדברים הללו יפילו את בני ישראל והם יתרבו פחות אבל הוא טעה ככל שהוא העביד את בני ישראל כך בני ישראל יתרבו יותר ויותר

שלב ב

המצריים העבידו את בני ישראל בעבודות קשות הרבה יותר כמו חקלאות ובנייה ובשביל עבודות אלה היהי צריך כוח רב מאוד כדי שיעשו זאת אבל עדיין בני ישראל התרבו ותרבו לא משנה מה כל שפרעה יעביד וישמיד אותם כך הם התרבו יותר ויותר

שלב ג

בשלב זה הגזרה הייתה בהרבה יותר קשה פרעה אמר למיילדות העבריות את להרוג כל תינוק זכר אך הן פחדו יותר מעונשו של אלוהים מאשר עונש פרעה אז הן סירבו

אז פרעה התעצבן ואמר שכל ילד זכר משלכיו ליאור

שמות פרק ב

הולדת משה

משפחה בשם לוי נולד להם תינוק זכר אמו מסתירה אותו 3 חודשים אחרי 3 חושים אינה יכלה להסתירו אז היא שלחה אותו בנהר בתיבה ואחותו הגדולה השגיחה עליו ואז בת פרעה ראתה את התיבה וראתה שיש שם ילד עברי וקראה לו בשם משה כי היא משתה אותו מהמים בת פרעה ראתה את אחותו והיא אמרה להשהיא מכירה מישהי שיכולה להניק אותו

התערבותו של משה בשלושה סיכסוכים

 1. משה רואה מצרי המכה איש עברי משה מתערב בעניין זה ופוגע במצרי עד שהוא הורג אותו
 2. משה רואה שני אנשים עבריים רבים משה פונה אל הרשע ושאל אותו למה תפגע ברעך ואז הרע אומר לו כמו שאתה פגעת והרגת את המצרי הזה
 3. משה רואה שבעה בנות במדיין הבאות אל הבאר הרועים מגרשים אותם משם ואז משה בא ומעיף את הרועים והם אומרות את זה

זעקתם של בני ישראל

במצריים המלך מת ובני ישראל צועקים לאלוהים הם חשבו כשהמלך מת אז גם הגזרות התבטלו אבל הם טעו והתגובות של ה' אל צעקות בני ישראל היו

 1. "וישמע אלוהים"
 2. "ויזכור אלוהים"
 3. "וירא אלוהים"
 4. "וידע אלוהים"

שמות פרק ג

שלבי התגלות ה'

 1. משה רואה את הסנה הבוער
 2. משה מתקרב לסנה הבוער
 3. משה שומע של נעליך מעל רגליך כי זה הוא מקום קדוש
 4. ה' מציג את עצמו ואמר פעמיים את השם של משה כדי שהוא יבין שזה דחוף

מה משה צריך כדי לשחרר את בני ישראל ממצריים

 1. לשחרר את בני ישראל מעוול במצרים
 2. משה יצטרך להביא את בני ישראל אל הארץ שם בשלב זה משה יצטרך להתמודד עם העם