המנהיגה : חנה סנש

חקר מנהיגים ומנהיגות

חנה סנש

צכלךכמלדגמהכגמחמהלדחהקיכעקל
Big image