Infoteaduse magistriõpe

Sisseastumine 2013

Infoteaduse magistriõppekava eesmärgid


 • Toetada infoteaduse alaste süvendatud teadmiste ja oskuste kujunemist ning luua eeldused nende rakendamiseks.
 • Toetada süvendatud pädevuste kujunemist ühes valitud valdkonnas: info- ja teadmusjuhtimine, dokumendihaldus, digitaalraamatukogundus või dokumentaalse kultuuripärandi haldamine.
 • Toetada infotegevuse põhimõtteid ja strateegiaid tundvate spetsialistide kujunemist.
 • Toetada teaduspõhise ja uurimusliku lähenemise kujunemist infotegevuses ning luua eeldused õpingute jätkamiseks info- ja kommunikatsiooniteaduste doktoriõppes.


Avatud magistriõppekava - kõik bakalaureusekraadi või sellele vastava kvalifikatsiooniga on oodatud!

Õppekava ülesehitus

 • Üldained (8 EAP)
 • Erialaained (66 EAP)
Kohustuslike erialaainete moodul (26 EAP)
Eriala valikmoodulid (iga moodul 40 EAP)
Info- ja teadmusjuhtimine (avatakse 2013/14 õ.-a.)
Dokumendihaldus (avatakse 2013/14 õ.-a.)
Digitaalraamatukogundus
Dokumentaalse kultuuripärandi haldamine
 • Vabaained (16 EAP)
 • Magistritöö (30 EAP)

Vaata õppeaineid ja ainekaarte - www.tlu.ee/infoteadused

Big image

Miks infoteaduse magistriõpe?

 • Riigieelarvelised üliõpilaskohad;
 • Paindliku ajagraafikuga tsükliõpe;
 • Veebipõhine õpe (Moodle);
 • Tänapäevane õpikeskkond Tallinna kesklinnas;
 • Probleemi- ja projektipõhine õpe;
 • VÕTA võimaluste kasutamine;
 • Erasmus üliõpilasvahetus õppetööks ja praktikaks 22s Euroopa ülikoolis;
 • Magistritöö temaatika seostamine tööandja huvidega.


Mida teha õpingute alustamiseks?


 • Dokumente saab esitada 28.06– 12.07.2013 sisseastumise infosüsteemis SAIS.
 • Avalduste vastuvõtt Tallinna Ülikoolis, Narva mnt 25 toimub 03.07 - 08.07.2013.
 • Sisseastumisel tuleb sooritada vastuvõtueksam, mille sisuks on õpingute alustamise motivatsiooni käsitleva essee kirjutamine.
 • Vastuvõtueksam toimub 16. juulil 2013 kell 11.00 ruumis A-303 (Astra õppehoone 3. korrus).


Lisainfo