adidas

החברה אדידס

החברה אדידס נוסדה ב 18 באוגוסט 1949 על ידי אדולף דסלר בגרמניה.

לחברה אדידס יש יותר מאלפי סניפים לא רק בארץ אלה בכל רחבי העולם לכן חברה זו היא חברה גלובלית. החברה אדידס מייצרים בעיקר ביגדי ספורט או מוצרים כגון כדורי כדורגל ומחבטים של טניס.

השפעות חיוביות והשפעות שליליות שאדידס תרמו לאנושות

השפעות חיוביות:

1. החברה אדידס מעניקים לאלפי אנשים את מוצרם.

2. החברה אדידס משתדלים ליצר את המוצרים הכי טובים שעזרו לאנשים לפתח את יכולתם בספורט.

3.אדידס עוקפת אלפי חברות אחרות.

4.אדידס מקבלת העלאת המלצה בשתי דרגות ל" משקל יתר"

השפעות שליליות:

1.המחירים של המוצרים עולים יותר משנה לשנה.

2.המפעלים של החברה אדידס מזעמים את הסביבה.

adidas: Create Your Own Game feat. Messi, Bale, James, Özil, Müller, Rubio