TRIP 2015

FIELD TRIP

טיול שנתי 2015

נתיב הל"ה הוא קיבוץ בעמק האלה , שהוקם על אדמות הכפר הערבי בית נטיף , שתושביו עזבוהו. הוא נקרא על שם מחלקת הל"ה, שעלתה מהשפלה לגוש עציון וכל לוחמיה נפלו בקרב (הפלוגה מנתה 35 חברים ומכאן ל"ה-35 בגימטריה).