Europese Unie en globalisering

Poster van Donnique🙉

Wat is de Europese Unie?

De Europese Unie (EU) is opgericht in 1958 om de handel in Europa nauwer te laten verlopen. Het doel van de EU is vrede, welvaart en vrijheid voor alle burgers, de EU is daarom ook voor democratie.

De EU kan je ook gewoon zien als één groot land.

Wat is globalisering?

Globalisering zorgt ervoor dat landen elkaar steeds meer nodig hebben.

Een voobeeld van globalisering is bilaterale samenwerking, een technische samenwerking waarbij de regeringen het met elkaar eens zijn.

Handel in de EU

De EU bestaat uit 28 samenwerkende landen.
De EU is op dit moment het belangrijkste handelspunt van de wereld. In de EU is vrije handel belangrijk omdat het makkelijker gaat op één grote markt. De EU wil dat dit in de hele wereld komt, daarvoor heeft de EU hulp nodig van:
  • Consumenten, omdat die toegang hebben tot meer producten voor een goedkopere prijs;
  • Europese bedrijven, omdat zij toegang hebben tot goedkopere transport en export kosten;
  • Werknemers, omdat er voor meer handel meer wekr nodig is;
  • Ontwikkelingslanden, omdat zij toegang hebben tot de markt van de EU onder voorwaarden.


De Europese economie moet op een manier gaan die de economie niet verslechterd en goed is voor het milieu.

De EU in de toekomst

Voor in 2020 heeft de EU 5 doelen vastgesteld voor een goede ontwikkeling:
  1. Werkgelegenheid: Van de 20-64 jarigen heeft 75% werk.
  2. Onderzoek en ontwikkeling: Van het bruto binnenlands product (bbp) wordt 3% gebruikt voor onderzoeken en ontwikkeling.
  3. Klimaat en Energie: Van alle energie is 20% groene energie (zonne- en windenergie).
  4. Onderwijs: Minimaal 10% van de mensen die school verlaten en 40% van de bevolking heeft een afgemaakte HBO- of universitaire opleiding.
  5. Armoede: Er moeten 20% mensen minder in armoede leven.


Met deze 5 doelen wil de EU de welvaart van burgers op een slimme, sociale en duurzame groei te verbeteren.

Bronnen