Meni Facebook plaća račune

Provodiš vreme na Facebooku? Imaš mnogo prijatelja? Komunikacija ti je jača strana?
Pokazaću ti kako sam ja spojila lepo sa korisnim. Kako sam počela da zaradjujem koristeći Facebook svakodnevno.