Apple inc.

"Byte into an Apple."

Logo Apple.

Cafodd logo Apple ei chreu gan Rob Janaff. Logo gwreiddiol Apple oedd Isaac Newton yn eistedd o dan goed afal.

STEVE JOBS

Oeddech chi wybod roedd Steve arfer gweithio gyda Atari cyn gweithio gyda Apple? Cafodd Steve Jobs ei eni ar 24 Chwefror, 1955, a bu farw ar Hydref 5, 2011.


Llinell amser:

1972 - Graddedigion ysgol uwchradd ac yn mynd i mewn Coleg Reed yn Portland , Oregon .


1974 - Yn cymryd swydd gyda Atari roedd e'n dylunio gemau fideo, wedyn yn gadael yr un flwyddyn i deithio trwy India .


1976 - Cyd - sylfaenwyr Apple yn garej ei deulu gyda Steve Wozniak ac yn cyflwyno'r gyfrifiadur Apple I.


1977 - Ynghyd â Wozniak , yn cynhyrchu'r Apple II .


1980 - Apple yn dod allan gyda'r Apple III .


1983 - Y Apple Lisa cael ei gyflwyno sy'n cael ei henwi ar gyfer yr honnir ei ferch , Lisa .


1984 - Apple yn cyflwyno'r Macintosh .


1985 - Gadael Apple oherwydd anghytundebau gyda rheolwyr . Lansio'r cwmni cyfrifiaduron NESAF .


1986 - Prynu Pixar Animation Studios gan George Lucas .


1996 - Yn gwerthu NESAF i Apple ac ailymuno Apple fel ymgynghorydd.


1997 - Cael ei enwi'r CEO o Apple.


1998 - Apple yn cyflwyno'r iMac .


2000 - Dod Prif Swyddog Gweithredol parhaol o Apple.


2001 - Apple yn cyflwyno'r iPod , chwaraewr mp3 cludadwy.


Yn Ebrill 28, 2003 - Apple yn lansio siop iTunes , gwasanaeth lawrlwytho cerddoriaeth.


Gorffennaf 2003 - Mae'r cwmni recordio eiddo i'r Beatles.


2003 - Jobs yn cael diagnosis o ganser y pancreas .


Gorffennaf 31, 2004 - Dilyn llawdriniaeth i dynnu tiwmor sy'n gysylltiedig â'r canser.


2004, 2005 , 2007, 2008 , 2010 - Jobs wedi cael ei enwi i Amser 100, rhestr y cylchgrawn o 100 o bobl fwyaf dylanwadol yn y byd .


2006 - Pixar uno gyda The Walt Disney Company a Jobs yn cymryd safbwynt ar fwrdd Disney cyfarwyddwyr .


Ebrill 1, 2006 - Apple yn dathlu ei ben-blwydd yn 30 .


9 Ionawr, 2007 - Jobs yn dadorchuddio'r iPhone yn y gynhadledd Macworld .


2008 - Cyflwyno MacBook Air .

Ionawr 5, 2009 - Ysgrifennu llythyr agored at y sibrydion diswyddo cyhoedd am ei iechyd , gan honni bod ei golli pwysau yn y flwyddyn ddiwethaf o ganlyniad i " anghydbwysedd hormonau. "


14 Ionawr, 2009 - Cyhoeddi y bydd yn cymryd sibilant meddygol absenoldeb tan ddiwedd

Mehefin 2009 . Jobs yn rhoi unrhyw fanylion am ei broblemau iechyd ac eithrio eu bod yn "yn fwy cymhleth" nag a feddyliwyd yn wreiddiol .


Mehefin 20, 2009 - Adroddiadau The Wall Street Journal cafodd Jobs drawsblaniad afu ym mis Ebrill 2009. Mae'r feddygfa yn cael ei gadarnhau gan y Sefydliad Ysbyty Athrofaol Methodistaidd Trawsblannu yn Memphis , Tennessee , ar 23 Mehefin, 2009 .


Mehefin 29, 2009 - llefarydd Apple Steve Dowling yn cyhoeddi bod Jobs wedi dychwelyd i'r gwaith.


Ionawr 27, 2010 - Swyddi yn cyflwyno'r iPad . Mae hanner - modfedd o drwch , £ 1.5 , 9.7 modfedd iPad yn caniatáu i ddefnyddwyr i ddarllen llyfrau , chwarae gemau neu wylio fideo.


Ionawr 2011 - Cymryd seibiant meddygol arall o absenoldeb.


Mawrth 2, 2011 - Jobs yn cael sefyll ar eu traed pan fydd yn cymryd y llwyfan i ddadorchuddio'r iPad 2 .


Mehefin 6, 2011 - Yn y Worldwide Developers Conference (WWDC) Roedd Jobs yn cyflwyno iCloud y system storio cyfryngau ar-lein newydd.


Awst 2011 - Apple Inc ac olew Exxon Mobil chwmni joci ar gyfer y swydd gan for y cwmni mwyaf gwerthfawr yn yr Unol Daleithiau , gyda "capitalisations" y farchnad rhwng 345,000,000,000 $ a $ 350,000,000,000 .


Awst 24, 2011 - yn ymddiswyddo fel Prif Swyddog Gweithredol Apple , ond yn cyhoeddi y bydd yn aros ar fel cadeirydd . Tim Cook yn cael ei hyrwyddo i Prif Swyddog Gweithredol .


Hydref 4, 2011 - Apple yn cyhoeddi eu smartphone diweddaru diweddaraf - y iPhone4S .


Hydref 5, 2011 - Steve Jobs yn marw yn 56 led .


Yn fy marn i roedd Steve Jobs yn ysbrydoliaeth mawr i pawb ac yn ddyn clefar iawn.


Ffeithiau Diddorol Amdano Apple

 1. Mae gan Apple mwy na 35,000 o gyfraniad gweithwyr byd eang.
 2. Cafodd Apple ei sefydledig ar ddiwrnod "April Fools".
 3. Roedd gan Apple 3 sylfaenydd sef Steve Jobs, Steve Wozniak a Ronald Wayne.
 4. Roedd cyfrifiadur gwreiddiol Apple yn cael ei gwerthu am $666.66.
 5. Mae'r siop Apple yn Manhattan "The Cube" yn un o'r tirnod mwyaf ble mae pobl yn cymryd llun.
 6. Dim ond naw cyfundrefn gwledydd America ddim yn cael siop Apple.
 7. Mae Apple wedi bod mewn manwerth ers 2001.


Apple - Designed By Apple - Intention

Apple yn rhoi gweithwyr newydd ar brosiectau ffug i weld os gellir eu ymddiried

   Yn ôl "Y tu mewn Apple" gan Adam Lashinky, gweithwyr newydd yn Apple yn cael eu rhoi drwy gyfnod profion trylwyr i werthuso eu didwylledd. Hyd yn oed llogi newydd wedi cael y dash o ddatblygu cynnyrch ffug yn ystod y cyfnod prawf.


   Erbyn hyn mae gan Apple gwerth uchaf o unrhyw gwmni preifat yn y byd farchnad.

   Apple Inc yn eistedd gyda $ 416,600,000,000. Mae Exxon Mobil-yn ail gyda $ 400,400,000,000!


   Mae Microsoft yn gwario ffordd fwy na Apple yn wneud gwaith ymchwil.

   Mae'r gyllideb Microsoft ar gyfer ymchwil yw $ 8700000000 y flwyddyn, tra bod Apple yn unig $ 1700000000. Ac ego does dim "lineups" yn siop Microsoft!


   Apple/Microsoft

   Yn fy marn i rwy'n credu mae Apple yn well na Microsoft. Yn bersonol rwy'n dweud hen oherwydd mae'r meddalwedd yn fwy diddorol, defnyddiol, hardd, a fforddiadwy. Os ydych yn dal i gredu nad os unrhyw feddalwedd ar gyfer "Y Mac," rydych yn ffŵl sydd ddim wedi gwneud eich ymchwil.