X Stream dagdeel 4

Werken en leren in de 21 ste eeuw

Presentatie Geert Wilders

Overtuigen


WIE BEGINT?


Wat heb je geleerd?

Doel dagdeel 4

Scan de code. Wat is het doel van vandaag?

Klassiek leren - Nieuwe leren (5 min)

Leren gebeurt niet alleen op school, maar ook daarbuiten. Leren was vroeger vooral het ingepomt krijgen van kennis dat moest worden geleerd. De docent stond daarbij centraal. Het leren vond plaats op school.

EEN LEVEN LANG LEREN.... individueel vragen beantwoorden en dan check in duo's

5 minuten

1. Wat is voor jou leren?

2. WAT heb je de afgelopen tijd geleerd buiten school en WAAR was dat?

3. Welke ervaring zet je niet in binnen de school?

4. Welke ervaring(en) gebruik je wel binnen school wat je buiten school hebt geleerd?

30 minuten BRONNENONDERZOEK een leven lang leren.....

Presenteer de beantwoording van onderstaande vragen in maximaal vijf minuten. Je kiest zelf een presentatie vorm.

Je kunt voor de beantwoording gebruik maken van onderstaande filmpjes


1. Wat betekent volgens jou "WERKEN" anno nu?

2. Waar wordt vooral op gestuurd bij het nieuwe werken? (één woord)

3. Welk gedrag (A of C gedrag) hoort daarbij en waarom?

4. Wat betekent dit voor jou?

5. Wat leidt tot A gedrag bij jou?

Filmpjes te vinden bij: www.fcsprint2.nl, werken en leren in de 21 ste eeuw, en dan leren in de 21e eeuw, visies


groep 1 http://www.youtube.com/watch?v=9heJEjdxZ5w


groep 2 http://www.youtube.com/watch?v=QWqvcXdIi2wgroep 3 http://www.youtube.com/watch?v=jZ_876q7ZwI&feature=youtu.begroep 4 http://vimeo.com/45691870

Kosten van wantrouwen

Er was een groot bedrijf met 300 werknemers. In de bedrijfskantine werkten twee caissieres die alles verkochten. De baas ging ertoe over de twee caissieres van hun werkplek te halen en in plaats daarvan kwam een doos te staan met een opening ter grootte van een brievenbus.


De bedoeling was dat de werknemers zelf het eten en drinken konden pakken en dat ervan uit werd gegaan dat ze het te betalen bedrag in de doos hadden gedaan.


Wat bleek?

Na zes weken was er een negatief verschil van slechts 30 euro in vergelijking met dat de cassieres er zaten en dat op een omzetbedrag van ruim 12.000,-


Vragen:

1. Nu sta jij in de kantine als werknemer. Wat doe je?

2. In hoeverre ben je geneigd de zaak te beduvelen als je wordt gecontroleerd?

3. Waar zie je in je huidige opleiding dat er basis van vertrouwen wordt (samen) gewerkt?

4. Wat is, als er vanuit vertrouwen wordt (samen) gewerkt, jouw gedrag?

5. Wat is jouw gedrag als je wordt gecontroleerd?

Huiswerk, individuele schrijfopdracht ( te gebruiken voor de eindpresentatie)

1. Je bent je eigen baas. Welke feedback geef je jezelf nu?

2. Zou jij jezelf aannemen? Waarom wel/waarom niet?

3. Als je jezelf niet zou aannemen, wat moet je dan specifiek veranderen om dat wel te doen?

4. Als je jezelf wel zou aannemen waarop zou jij je kunnen verbeteren en hoe denk je dat te gaan doen?

Doel behaald? +Verslag dagdeel 4 en 5 (5min)

Scan de QR code en bekijk of het doel behaald is. Schrijf aan de hand van dit dagdeel een kort verslag.