זיהום אוויר מכלי רכב

כלי רכב פולטים עשן שבו יש חלקיקי אבק שמזהמים את האוויר

מידע על זיהום אוויר

זיהום אוויר הוא שם כולל למצב שבו לאוויר נוספים חומרים כימיים ובלוגיים שאינם נכללים בהרכבו הטבעי, או שכמותו של מרכיב הנכלל בהרכבו הטבעי עולה יתר על המידה. המלה "זיהום" משקפת את העובדה שחומרים אלה מזיקים, במידה זו או אחרת, לחי ולצומח.

זיהום האוויר בעקבות השימוש בכלי רכב

זיהום אוויר