עבודה בשל"ח

יום מקוון

אליעזר בן יהודה - דעת ההתאבדות

1."...ומות נמות בטרם נהיה עבדים לשונאינו, ובני חורין נשאר בעזבנו את ארצות החיים, אנחנו, נשינו ובנינו".. - אנו נעזוב את העולם כאשר אנחנו חופשיים להאמין במה שאנו רוצים ונהיה חופשיים פיזית לא תלויים באף אחד.

2. "...על כן תמותנה-נא נשינו בטרם נטמאו, ימות-נא בנינו בטרם טעמו טעם עבדות."- אנו נמות לפני שיתחילו לצוות עלינו לחטאות ולפני שנהיה עבדים (כמו שהיינו במצרים) .

2 פתרונות במקום התאבדות

1. להתחיל את המרד - לגייס כמה שיותר אנשים ואולי אפילו נשים וללחום בכל הכוח כי גם בתנ"ך כתוב שהתאבדות אסורה.

2. הכול בסתר- לפעול בסתר ולקיים את מצוותינו בסתר. - לא לוותר עליהם!!