woorden aan elkaar schrijven

gemaakt door Hicham en Yves

samenstellingen

Tussen de woorden van een samenstelling schrijf je soms extra letters (tussenletters)


http://www.jufmelis.nl/spelling/samenstellingen/uitleg

Hoofdregel

Je schrijft de tussenletters -(e)n- als het éérste deel een zelfstandig naamwoord is met alléén een meervoud op -en of -n. Dus: bejaardenflat, kattenbak, eikenboom, krantenkop


http://www.jufmelis.nl/spelling/samenstellingen/uitleg

uitzonderingen

 1. Je schrijft geen tussenletter wanneer het eerste deel een zelfstandig naamwoord is met een meervoud op -s (of op -(e)n en -s). Dus: groentesoep (groentes en groenten), ruimtegebrek, secondewijzer


http://www.jufmelis.nl/spelling/samenstellingen/uitleg

nog meer uitzonderingen

 1. Het eerste deel is de enige in z'n soort: zon, koningin, maan, Dus: maneschijn, zonnescherm, Koninginnedag, Onze-Lieve-Vrouwekerk
 2. Het eerste deel van de samenstelling heeft geen meervoud: tarwe, rogge Dus: tarwebrood, roggebrood, erezaak, eremedaille
 3. Het eerste deel van de samenstelling is:
  1. een bijvoeglijk naamwoord: rodekool, platteland, hogeschool
  2. een werkwoord: huilebalk, spinnewiel, knorrepot
  3. een versterkend woord: beregoed, reuzeplan,
 4. Het woord is geen samenstelling (maar een versteende uitdrukking). bullebak, duimelot, apekool, kattebelletje (briefje), ruggespraak, schattebout, madelief, spillepoot, zinnebeeld


http://www.jufmelis.nl/spelling/samenstellingen/uitleg

1: hoogte+verschil -

2: kat+bak -

3: groente+soep -

4: fiets+stalling -

5: gemeente+huis -

6: gedachte+gang -

7: pan+set -

8: seconde+wijzer -

9: dakloze+krant -

10: braam+sap -

11: krant+kop -