Human Dynamics

Programma Prodas 2013 - 2014

Human Dynamics dl 1 voor directeuren en leden van het MT van Prodas-scholen

Op 19 en 20 september vindt er een training Human Dynamics plaats. De training is bedoeld voor de directeur met leden van het managementteam. Voor de directeur is het een opfrissing van eerder opgedane kennis van Human Dynamics. De middenmanagers krijgen een eerste onderdompeling in Human Dynamics. Het is waardevol om daarmee samen in de dagelijkse praktijk van de organisatie aan de slag te gaan. Dat levert een verdieping in de leidinggevende kwalititeiten binnen de school. Prodas betaalt de training voor de directeur. De school betaalt voor haar MT-leden €450,00 pp.

Human Dynamics dl 2 terugkomdag voor directie en MT

Op 3 december is er een verdiepingsdag. Deze is bedoeld voor de mensen die in september HD dl 1 hebben gedaan. De dag is ook bedoeld voor directeuren en MT-leden die eerder al een training deel 1 hebben gevolgd. Prodas betaalt voor de directeur en de school betaalt voor de MT-leden €350,00 pp.

Masterclasses Human Dynamics en leidinggeven

De reeks van 3 masterclasses is bedoeld voor directeuren, locatieleiders, (bouw)coördinatoren en IB-ers die op basis van Human Dynamics verdieping willen geven aan hun leidinggevende capaciteiten. Voorkennis van Human Dynamics (dl 1 gevolgd) is gewenst. Prodas betaalt de masterclasses.

Workshops Human Dynamics

De workshops zijn een verrijking in toepassing van het gedachtegoed Human Dynamics. Er staan drie workshops gepland. Deze zijn bedoeld voor een-ieder die méér wil.

Kijk op de website van Prodas voor meer informatie.

Human Dynamics Open inschrijving

Op 24 en 25 oktober staat er een training Human Dynamics dl 1 gepland. De training is bedoeld voor iedereen die inzicht wil krijgen in de processen die ten grondslag liggen aan gedrag en inzicht in de communicatiebehoefte van jezelf en de ander. Het betreft een open inschrijving: dus iedereen is welkom. Kijk op de website van Prodas voor meer informatie.

Training Human Dynamics met je school

Wil je met de school aan de slag met Human Dynamics? Door het herkennen, erkennen, begrijpen en benutten van de dynamieken van jezelf en die van je collega's wordt het werkplezier verhoogd. Je krijgt inzicht in jouw eigen kwaliteiten en die van de ander. Meld de school aan voor een in-company-training.


Informatie en aanmelden

Voor informatie over de trainingen, masterclasses en of workshops, kijk op de website van Prodas of neem contact op met Anke Biesmans. a.biesmans@prodas.nl


Aanmelden kan alleen via de website van Prodas via het aanmeldformulier. Deze vind je bij de diverse trainingen.