הקשר בין מקומות בילוי והגירה פנימית

שאלת החקר:

"כיצד מגוון מקומות הבילוי בחדרה משפיע על הגירת האוכלוסיה הצעירה בעיר?"

השערות החקר:

1. ככל שמגוון מקומות הבילוי בחדרה רחב יותר כך ההגירה של אוכלוסייה צעירה לעיר גוברת, ולהיפך.

2. ככל שהאוכלוסיה צעירה יותר ושהסטטוס המשפחתי שלה פחות מחייב, כך למגוון מקומות הבילוי בעיר יש חשיבות מכרעת על הגירה של אוכלוסיה זו.

לממצאי החקר:

לחץ כאן.

דיון והסקת מסקנות:


  1. האוכלוסיה הצעירה אינה מרוצה ממגוון מקומות הבילוי בחדרה, אך יחד עם זאת לא נמצא קשר מובהק בין מקומות הבילוי בעיר לבין משיכת אוכלוסיה צעירה לעיר.
  2. מחסור במקומות הבילוי בחדרה מהווה גורם דחיפה להגירה שלילית של אוכלוסיה צעירה מהעיר, אך אוכלוסיה צעירה חדשה תיכנס לעיר בעקבות שני גורמי משיכה עיקריים הקשורים במיקום העיר בסמוך לציריי תחבורה ראשיים המקנים נגישות תחבורתית לעיר והקרבה לים.
  3. אין ספק שהרחבת מגוון מקומות הבילוי בעיר יכול לשפר את איכות החיים של האוכלוסיה הצעירה בעיר ולתרום לחיזוק כלכלת העיר, בנוסף מיקומה המרכזי של חדרה ביחס לסביבתה יכול גם כן לתרום למשיכת אוכלוסיה צעירה לעיר אם למטרת מגורים ואם למטרות תרבות ובילוי בשעות הפנאי.

פיתוח העיר חדרה בשבע דקות של סרטון

חיים אביטן משנה את פניה של חדרה