Platen en breuken

Haïti

Breuken

Breuken zijn de scheuren in de aardkorst tussen de platen.

Breuken en platen ontstaan door endogene krachten, dat zijn krachten binnen de aarde.

Vlak onder de aardkorst vinden er convectiestromen plaats, dat is magma die langzaam in het rond stroomt.

Door de kracht van de stromen ontstaan er breuken, de stromen kun je eigenlijk ook endogene krachten noemen.

De Enriquillo-Plantain Garden-breuk is de breuk waar Haïti zich op bevindt.

De breuklijn van de Enriquillo-Plantain Garden-breuk loopt vanaf Jamaica over de bodem van de caribische zee naar het eiland Hispaniola.

De breuklijn is het onderste gedeelte van de Gonâve microplaat.

De Gonâve microplaat is de verbindtenis tussen de Noord-Amerikaanse plaat en de Caribische plaat.

In 2010 was er een aardbeving in Haïti.

Die aardbeving ontstond doordat de Noord-Amerikaanse plaat naar de Caribische plaat toe schoof (convergentie).

Big image
Big image

Platen

Platen zijn grote stukken aardkorst met scheuren tussen de verschillende platen (breuken).

Door platen kunnen er aardbevingen en bergketens ontstaan.

Als platen naar elkaar toe schuiven (convergentie) en als ze dan botsen wordt de aardkorst

omhoog geduwd en dat vormt dan een berg.

Een mooi voorbeeld van een bergketen die ontstaan is door convergentie is de himalaya (onder de tekst staat een plaatje).

Divergentie is dat de platen juist uit elkaar drijven.

In sommige oceanen zit in het midden een oceanische spreidingsrug.

Als daar divergentie plaatsvind dan komt er magma omhoog uit de aarde.

Bij de oceanische spreidingsrug zit dan niet voor altijd een gat in de aarde.

De magma die omhoog komt die stolt gelijk weer en groeit de platen weer aan.

Soms schuift er een zwaardere oceanische plaat onder en lichtere continentale plaat.

Dat noem je subductie.

Bij de subductie ontstaat er een kloof van 10 km diep, dat noem je een trog.

Big image
Big image