בית ספר אבן חולדון באקה אלגרבייה

תהיה זהיר תחייה בריא

بيئتنا مسؤوليتنا فلنحافظ عليها

على كل شخص مسؤوليه للمحافظه على البيئه