Keskaja Euroopa kaubandus

Rasmus Põder 7.C

Miks ma selle teema valisin?

Ma valisin selle teema, sest see huvitab mind. Ma olen uurinud Läänemere ajaloo kohta ja sooviksin teada rohkem Hansa Liidu kohta. Lisaks soovin ma teada peamisi kaubateid enne Suurt Maadeavastust.

Kohalik ja kaugkaubandus

Linnade arenedes edenes ka kaubandus. Linn, oli eelkõige kaubanduskeskus, kus toimus igapäevane kauplemine, see toimus linna turuplatsil. Lisaks kaupmeestele, müüsid seal oma toodangut ka käsitöölised ja lähedal asuvate külade talupojad.

Kohalikust kaubandusest kõrgemal oli kaugkaubandus. Sellega tegeleti suurtel aastalaatadel, kus kaubeldi kalliste ja eksootiliste kaupadega. Tähtsaimad aastalaadad toimusid keskajal kindlas piirkonnas, mis vahetus läbi aja.

Tähtsaimate aastalaatade toimumiskohad

Kaubandus läbi keskaja

Tähtsad kaubateed

Keskaegses Euroopas kujunes välja kaks suurt kaubandusmerd - Vahemeri ja Läänemeri.

Varakeskajal sõitsid neis meredes viikingid, kes lisaks röövimisele tulid sinna ka kauplema.

Kõrgkeskajal muutus tähtsamaks Vahemeri. Idast toodi Euroopasse maitseaineid ja käsitööd. Kuna Idamaine käsitöö oli arenenum, kui Euroopa oma, nautisid Euroopa rikkamad kihid meeleldi Idast toodud kunstiteoseid, nipsasju ja relvi (Damaskuse teras - Tootsi tamasseri rauad).

Big image

Vahemere linnad

Idamaade ja Bütsantsiga kauplemisest said kõige rohkem kasu Itaalia linnad, millest tähtsaimad olid Veenetsia, Pisa ja Genova. Kuna nad olid ristisõdijatele laevu ehitanud, said nad loa kaubelda araablaste ja moslemitega. Need kaubalinnad olid pidevalt tülis kauplemisõiguste ja turgude pärast. Need tülid põhjustasid isegi sõdu, kus rünnati üksteise laevu ja tegeleti mereröövimisega.
Big image

Hansa Liit

1241. aastal asustasid Hamburg ja Lübeck kaupmeeste ühingu ehk hansa, millest sai 1260. aastal Hansa Liit. See hoidis monopoli Läänemerel ja oma kuldajal ühendas Hansa Liit ligikaudu 170. linna, millest enamik jäid Novgorod-Kölni-Londoni joonele. Kogu Hansa idakaubandus kulges läbi Tallinna ja Riia. Hansa kasutas ka uut laevatüüpi koget, mis mahutasid 180-200 tonni kaupa. Mõlemad mereteed kaotasid oma tähtsuse pärast Suurt Maadeavastust.
Big image

Kasutatud kirjandus

Tänan kuulamst!

Big image