TEADMUSLOOME

hitsa koolitus

Terminoloogia Knowledge building

Teadusloome on teaduse sünonüüm.
Teadusloome on inimtegevuse vorm, empiiriliste faktide kogum, millel on kindel autor. Teadusloome on teiste poolt loodud materjalid, mis sünnivad ajurünnakute ja projektide tulemusena. Uue progressiivse tulemi sünteesimine.
Teadmusloome olulisemad põhimõtted
vastused peituvad õppijates,
küsimused on vastused
Teadmus luuakse varasema teadmuse põhjal, kognitiivse kogemuse põhjal
Probleemid on reaalsed
Ideed on reeglina uuenduslikud
Tekkinud probleeme pole võimalik lahendada samal teadmuse tasemel, mis need probleemid tekitas , Einsteinilt