התנדבות בקרב בני נוער

אבישג פרץ, עדי רם, אור אשרוב, יעל רוניס ,שלו מרדכי ואדר גינת

Big image

התנדבות בקרב נוער בסיכון

בחרנו לציין את העמותה העוזרת לנוער בסיכון משום שדעתנו היא שיש להציל כל אחד מהנוער בסיכון מפני שאין העולה על ערך החיים והנוער הנמצא בסיכון לרוב אינו יכול לעזור ולהציל את עצמו ולכן יש צורך שיעזרו בעמותה שמטרתה היא לסייע לבני נוער במצבי סיכון ומצוקה בישראל להיחלץ ממצבם הנפשי והפיזי ולמצוא את מקומם בחברה, כבוגרים וכאזרחים תורמים, לעצמם, למשפחתם ולחברה הישראלית.

Big image
Big image

העמותה לשוויון חברתי

אנו בחרנו בעמותה לשוויון חברתי משום שעמותה זו דוגלת בשמירה על השוויון החברתי ועל קבלת האחר והשונה בחברה. עמותה זו מחזקת לילדים את העובדה שכולם שווים ולא נותנת להם להרגיש מקופחים ושונים זה מזה. כל אחד שונה זה מזה ובכל אחד קיימת ייחודיות משלו, אך בעצם כולנו שווים.

העמותה פועלת לגישור הפערים החברתיים, לקידום הערבות ההדדית ולצדק החברתי בחברה הישראלית בכלל ולמגזר הלא יהודי בפרט.

Big image
Big image

עזרה לילדים בעלי מוגבלויות

אנו בחרנו בעמותה שעוזרת לילדים בעלי מוגבלויות מפני שלפעמים ילדים אלו מרגישים עצובים ומתוסכלים עקב המוגבלות שלהם כגון נכות. עמותה זו פועלת למען שיפור הרגשתם, מעביר את זמנם, מעניקה תחושת שוויון לאדם האחר והשונה בחברה.
Big image

האם היו חילוקי דעות?

בקבוצתנו לא עלו חילוקי דעות בשום נושא הנכתב לעיל וכל תוצרי קבוצתנו שנעשו על ידינו הוסכמו על כל חבריי הקבוצה.
Big image