Talant

Vóór onze cliënten

Alles wat we doen, doen we voor onze cliënten, maar wel vanuit een duidelijke visie met verscheidenheid en vermaatschappelijking als belangrijkste uitgangspunten. Mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, verschillen van elkaar. Talant wil dat mensen zichzelf kunnen zijn en houdt daarom rekening met die verscheidenheid. Wat bijdraagt aan jezelf kunnen zijn, is een passende plek in de samenleving. Dat is waarom Talant mensen helpt om mee te doen aan de samenleving. Aan de andere kant zet Talant zich in om de samenleving te betrekken bij de zorg. Een voorbeeld is de deelname aan het opzetten van veel woonleefgebieden of woonzorgzones in wijken en dorpen

'Politici denken te lichtzinnig over zorg verstandelijk gehandicapten'

INTERVIEW Rotterdammer Kees Marges ziet het zwerk al drijven. Er zullen 'verrassingen en ongewenste situaties' opdoemen als gemeenten in 2015 (ook) verantwoordelijk worden voor de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Vooral gemeenteraadsleden hebben er volgens Marges nog geen weet van hoe zwaar het takenpakket is dat zij straks op hun bordje krijgen.Dus mensen met een zware verstandelijke handicap die WMO-zorg krijgen worden geacht weer zelfstandig te wonen? Dan heb je er niets van begrepen.

mening van Tjalling en Janice

onze mening over dat de gemeenten de zorg overneemt en voor verstandelijke beperkte mensen moeten gaan zorgen , vinden wij nogal raar , omdat wij vinden dat mensen met een beperking goede zorg nodig hebben van mensen die weten wat ze doen en niet van mensen die er niet alles vanaf weten. ook vinden wij dat de gemeenten geen andere zorg over moeten nemen , omdat iedereen die zorg nodig heeft , mensen nodig hebben die er voor opgeleid


Wij vinden dat Talant een goede organisatie is , omdat ze alles doen voor de clienten . ze willen dat de clienten zich thuis voelen en hun zelf kunnen zijn. dat vinden wij persoonlijk wel een goed iets. Talant stimuleert de clienten om de dagelijkse dingen zelf te doen , zodat ze wel zelfstandelijk blijven.