יצירת עלון מידע בכלי דיגיטלי

Schools Online

יתרונות מסמך דיגיטלי

ניתן ליצור את המהמך בדקות

יש מגוון עיצובים וניתן לבחור עיצוב מוכן למסמך שלי

אפשרות שיתוף