דקר

מגישים: מאיה , ליאן , ליאל , ליאם , רגב , יובל ובן

What the Earth would look like if all the ice melted
Big image

קלימוגרף

בדקאר,במרכז המדינה מבחינת קו הרוחב, כמות המשקעים השנתית היא כ-600 מ"מ. צפון המדינה משתייך לרצועת הסאהל, אזור מדברי-למחצה השוכן מדרום למדבר סהרה.