חקר בית הספר "צוקים" שוהם

שכבת ו

בית ספר צוקים שנים 2016-2014