Vindkraft

Av: Matilda och Evelina

Positiva och negavtiva aspekter

Positivt :

-Inga utsläpp till miljön

-Ger elektriskt ström

-Bidrar inte till ökad koldioxidutsläpp

-Förnyelsebar energikälla


Negativt:

-Kan mest användas på vinterhalvåret pga blåst (80% av året)

-Låter mycket och är otympliga

-Oberäkligt att veta när det blåser

-Tar mycket plats

-Kostar mycket att producera

-Om det blåser mycket stoppas produktionen

-Svårt att lagra vinden


Negativt och Positivt:

-De arbetar självständigt (Inga jobb, inga ökade kostnader)


Så fungerar det

Vindkraftverk omvandlar vindens rörelser (lägesenergi) till elektriskt energi genom att kraft förs över från vinkraftverkens snurrande blad via en axel och en växellåda till en generator.


Effekten beror på hur mycket det blåser. Om man jämför med kärnkraftverk får man ut en mindre mängd elektricitet.


Det finns ca 2800 vinkraftverk i Sverige. (2012)


Källor:

http://www.svenskenergi.se/Elfakta/Elproduktion/Vindkraft/

Boken Synpunkt 1b av Anders Henriksson

http://www.svenskenergi.se/Elfakta/Miljo-och-klimat/branschens-goda-miljoexempel/Elbranschens-goda-miljoexempel-Ortoftaverket-for-okad-hallbar-elproduktion/

http://www.energikunskap.se/FAKTABASEN/Vad-ar-energi/Energibarare/Fornybar-energi/Vind/Sa-har-fungerar-ett-vindkraftverk/


Evelina och Matilda EK12E

Himla stort vindkraftverk