עשרת הדברות

מגישה: נועה יחיאל מורה: משה קהימקר

ענן מילים

Big image

משה רבנו בראי האומנות שכבות מידע thinglink

עשרת הדיברות כולל הסברים- לינואיט

מבט ממוקד על דיבר - מצגת שיתופית

המצגת בשיתוף עם שחר קרנדיאן