. . . . . . . . . . . .

עלון שני, ינואר 2018

Big image

איחוליה של סיגלית שושן

לכל ציבור מורי הערבית והאסלאם

העלון המקוון השני יוצא לאור בתחילת שנת 2018.

העלון מכיל פעילויות בהוראת הערבית והאסלאם אשר מתקיימות בשנת הלימודים תשע"ח, הן במסגרת פעילויות שנתיות ארציות והן במסגרת פעילויות מחוזיות.

אני מזמינה את ציבור המורים לשתף בעשייה הנערכת בבתי הספר, הן במגוון ההערכות החלופיות הנערכות בחט"ב ובחט"ע והן ביוזמות החינוכיות והיצירתיות.

לרגל הפקת עלון מקוון בהוראת הערבית ועולם הערבים והאסלאם, אני מאחלת לציבור המורים המשך עשייה מגוונת ופורייה למען הוראה איכותית ומשמעותית בתחומי הדעת ערבית ועולם הערבים והאסלאם.

בהזדמנות זאת ברצוני לברך את כולכם בברכת חג ט"ו בשבט שמח.

סיגלית שושן

מפמ"ר ערבית ועולם הערבים והאסלאם

Big image

הנושאים המרכזיים שבהם נעסוק השנה

א. תחרות כרזות ועבודות חקר

שנת תשע"ח היא השנה החמישית בה תחום הדעת ערבית ועולם הערבים והאסלאם יפרסם תחרות עיצוב כרזות ועבודות חקר, של תלמידים בהלימה לנושא השנתי ומטרתה עידוד לימוד השפה הערבית ותרבותה. במסגרת הנושא השנתי, שנת הלימודים תשע"ח היא שנת שבעים שנה למדינת ישראל.

אנו בתחום הדעת ערבית ועולם הערבים והאסלאם משלבים את הנושא השנתי בפעילויות שונות בתחומי הדעת, ששיאן הוא תחרות הכרזות בנושא השנתי.

אנו מזמינים את בתי הספר להשתתף בתחרות.

ב. חידון הערבית הארצי תשע"ח

חידון הערבית הארצי יערך בשיתוף מדור טל"מ ( טיפוח לימודי מזרחנות ) בחיל המודיעין והפיקוח על הוראת הערבית במשרד החינוך ונושאו יהיה 70 שנה למדינת ישראל. חידון הערבית הארצי מיועד לתלמידי כיתות י', הלומדים ערבית ברחבי הארץ, ועוסק בשפה הערבית, עולם הערבים והאסלאם ומזרח תיכון.

החידון מורכב משלושה שלבים: שלב בית ספרי, שלב מחוזי ושלב ארצי.

חווית ההשתתפות בחידון מקנה לתלמידים תחושת גאווה ועידוד להמשך למידת המקצוע והעשרה שאין כדוגמתה בנושאים המשמעותיים בכל הנוגע לשפה הערבית ותרבותה. אנו מעודדים את בתי הספר להשתתף בחידון.

ג. העצמת תרבות יהודי המזרח- ועדת ביטון

במסגרת "העצמת תרבות יהודי המזרח" בתכנית הלימודים אנו דנים בסוגיות המאפיינות את יהודי התפוצות כדוגמת ערבית יהודית במסגרת חלופות בהערכה ושילוב טקסטים העוסקים בתרבות יהודי המזרח ופיתוח יחידות הוראה.

חומרי הלימוד החדשים הקשורים במאמרים ובערבית יהודית מועברים לציבור המורים לערבית ולאסלאם.

1. בתחום הדעת ערבית פיתחנו יחידת לימוד בנושא " יהודי עיראק" הכוללת טקסט ומשימות בתחום התחביר, הפועל ואוצר המילים.

בהמשך ליחידה שפותחה ולמאמר " יהודי עיראק" העוסק במורשת יהדות המזרח – ועדת ביטון, העשרנו את המורים בחומרי רקע נוספים היכולים לסייע בהוראת המאמר בכיתה: מסמך מקורי מהתקופה, טקסט מוקלד והסבר עליו.

2. ועדת המקצוע אישרה מספר קטעים להוראה מתוך הספרות הערבית-היהודית.

הספרות הערבית-היהודית כוללת את החיבורים והיצירות שכתבו היהודים בשפה הערבית באותיות עבריות, בארצות שהיו תחת שלטון האסלאם בימי הביניים. היהודים המשיכו גם לאחר מכן לכתוב בלשון הערבית-היהודית בעיקר בתחום פירושי המקרא, ביאורים לסידור התפילה ולהגדה של פסח ותשובות בהלכה.

הספרות הערבית-היהודית, היא בעלת חשיבות עצומה לתולדות העם היהודי. באמצעותה עוצבה דמותו של היהודי "המשכיל החדש", נכתבה מחדש ספרייתו של לומד התורה והתגבשה תרבות של יהודים, המעוניינים להשתלב בחברה הזרה בה הם חיים תוך שמירה על יהדותם.( לקוח מתוך ההקדמה שפורסמה למורים)

להלן הקטעים שאושרו ללמידה:

קטע 1 - הערבית-היהודית הקלאסית:

תרגום רס''ג לפרק ל"ז בספר בראשית - סיפור מכירת יוסף.

קטע 2 - הערבית-היהודית המאוחרת

"מדרש עשרת הדברות" המיוחס לרס"ג

המדרש על עשרת הדיברות, המיוחס לרב סעדיה גאון מופיע בתרגום עשרת הדיברות ללשון הערבית " אבתידה כלאמנה" שיצא לאור בידי המרכז העולמי למורשת יהדות ארם צובא ( חלב).

קטע 3 - "מה נשתנה" - מתוך ההגדה של פסח

הקטע לקוח מתוך ההגדה של פסח. הוא כתוב בערבית יהודית עיראקית מאוחרת יותר וכולל מאפיינים המיוחדים ללשונם הערבית של יהודי עיראק.

קטע 4 -תרגום "מגילת אסתר" לערבית-יהודית סורית

הקטעים המאושרים, הכוללים הקדמה והסבר, נשלחו למורים.

ד. שאלות עומ''ר (ערכים, מעורבות, רלוונטיות) בתחום הדעת ערבית ועולם הערבים והאסלאם

בשנה הקודמת תשע"ז, העמקנו את הערך, המעורבות והרלוונטיות (עֹומ"ר), בלמידה, בהוראה ובהערכה. הדבר בא לידי ביטוי בפיתוח המקצועי, בשיח בכיתה, ובשילוב של כ5 נקודות העוסקות בעומ"ר בבחינת הבגרות. בשנה זו תשע"ח אנו מעמיקים ומרחיבים את השיח על המעורבות, הרלוונטיות והערכיות בתוך הלמידה, ובהערכה. אנו מבקשים מהמורים לשלב את השיח בלמידה ובכיתות. בהמשך להעמקת השיח בכיתה אנו נרחיב את שאלות העמ"ר בבחינות הבגרות עד לכדי כ-10 נקודות לשאלה שתכלול סעיפי ידע וערכים.

כמו כן יתבקש התלמיד לחוות חוות דעת אישית.

המטרה בהוראת הערבית והאסלאם שנושא הערכים יהווה חלק בלתי נפרד מהלמידה בכיתה בכל קטע אשר המורה מלמד אם בתחום האקטואליה, הספרות המודרנית או הקלאסית וכד', ושהתשובה נכונה תהא התשובה המבוססת והמנומקת על בסיס הידע של תחום הדעת.

ה. פיתוח מקצועי- בשנת הלימודים תשע"ח מתקיימות השתלמויות בכל המחוזות וכמו כן שתי השתלמויות מקוונות, למתחילים ולמתקדמים, אשר יסייעו למורים בהטמעת הפדגוגיה הדיגיטלית בהוראת הערבית בבתי הספר. כמו כן מתקיימות השתלמויות בערבית הדבורה לשם חיזוק השיח הדבור בכיתה.

בתחום הדעת עולם הערבים והאסלאם תתקיים השתלמות בבית יציב בחופשת הקיץ.

ו. תכנית הלימודים החדשה לבתי הספר היסודיים

לפני כמעט כשנה, אושרה תכנית לימודים בערבית לבתי הספר היסודיים לכיתות

ה'-ו' המבוססת על הוראת השפה המדוברת בשילוב מיומנויות של ראשית הקריאה והכתיבה. התכנית מתמקדת בשיח בערבית מדוברת בנושאים יומיומיים ובהכרת התרבות הערבית, וחושפת את הלומדים לאותיות ולמילים בערבית.

במהלך שנת הלימודים תשע"ז, פיתחנו עבור המורים יחידות הוראה שיהוו בסיס להוראה בכיתה.

כמו כן ערכנו השתלמויות במחוזות והדרכנו את המורים כיצד להורות את תכנית הלימודים החדשה בכיתות בשנת הלימודים תשע"ח. היחידות החדשות שפותחו נחשפו בפני המורים המשתלמים ויפורסמו באתר המפמ"ר לשימוש המורים בכיתות, הן בגרסה מקוונת והן בגרסה קשיחה הניתנת להדפסה עבור התלמידים והמורים, להוראה בכיתה ולתרגול בבית.

בשנת הלימודים תשע"ח ניתן יהיה להשתמש בנוסף ליחידות שפותחו, המהוות בסיס עיקרי להוראה, גם בחומרים נוספים המצויים לרשות המורה, בספרי לימוד, ובחומרי למידה מאושרים וכן בחומרים שהמורה חיבר לתרגול בנושאים המצויים בתכנית החדשה.

תכנית הלימודים החדשה שמה דגש על השיח הדבור, במטרה להגביר את המוטיבציה של הלומדים הצעירים ללמוד את השפה הערבית, לטפח בהם את אהבת השפה ואת הסובלנות כלפי דוברי שפות אחרות, ולא פחות מכך, להכין אותם לקראת המשך לימוד הערבית בחטיבת הביניים.

לימוד השפה הדבורה עשוי גם לסייע ללומדים הצעירים לקראת לימוד הערבית הספרותית הכתובה בחטיבת הביניים. ככל שהלומד יתקדם יותר בלימוד הערבית המדוברת הוא יכיר יותר ויותר מילים ספרותיות המשותפות לשני משלבי השפה. בערך מאמצע כיתה ה' ניתן לחשוף את התלמיד לאותיות ואחר כך למילים ולצירופים למטרת זיהוי, אך לא ללמד את הכתב הערבי.

ז. חוזר המפמ"ר תשע"ח 2 - תלמידים עם לקות למידה.

חוזר זה נבנה מתוך הצורך של המורים בעריכת מסמך מגבש הדן בטיפול בתלמידים עם לקויות למידה.

אחד הנושאים המטרידים את הצוות החינוכי בבה"ס הוא התמודדות עם תלמידים עם לקויות למידה ושילובם בלמידה השוטפת בכיתה.

המורה לערבית, ככל מורה אחר, נדרש לתת מענה לתלמידיו בהוראתו בכיתה הטרוגנית.

מקצוע הערבית אינו מקצוע רב מלל אלא הינו מקצוע שפה.

הקריאה והכתיבה הם מהות המקצוע ולכן יש להקפיד הקפדה יתרה בהתאמות למקצוע זה.

חוזר מפמ"ר זה נועד לערוך סדר בהתנהלות היום יומית וההתמודדות עם תלמידים עם לקויות הלמידה.

בחוזר פרסמנו הנחיות כיצד לפעול בנושא זה. ההנחיות יינתנו בהתאם לשכבות הגיל: חט"ב וחט"ע (לקראת בגרויות).כמו כן ניתנו הנחיות בתחום הדעת עולם הערבים והאסלאם.

לסיום, אנו מזמינים את ציבור המורים לשתף בעשייה הנערכת בבתי הספר, הן במגוון ההערכות החלופיות הנערכות בחט"ב ובחט"ע והן ביוזמות החינוכיות היצירתיות.

להמשך שיתוף פעולה פורה.

סיגלית שושן

מפמ"ר ערבית ועולם הערבים והאסלאם

ממחוז צפון עד דרום, מהיסודי ועד התיכון ... מגוון פעילויות, רעיונות, יוזמות וחוויות, טיולים, טקסים וקירות מעוצבים.

"قصة حب" לימוד הסיפור באמצעות למידה אינטראקטיבית

דורית שחם, תיכון שוהם.

עבודה בקבוצות כיתות יב', תיכון שוהם, עם המורה דורית שחם בנושא סיפור "قصة حب" הנלמד לבגרות. באמצעות למידה אינטראקטיבית הצליחה המורה בשיתוף עם אורלי נחום ללמד את הסיפור בצורה חווייתית בעזרת ברקודים.
מדברי המורה דורית: " יצרתי 10 תחנות .בכל תחנה היה משפט עם תופעה תחבירית. את המשפטים בברקודים טמנתי ברחבי בית הספר. כל זוג תלמידים היה מצוייד בפלאפון עם אפלקציית ברקוד עט ודף שאני חילקתי.
המטרה הייתה להגיע כמה שיותר מהר לתחנה לסרוק אותה להעתיק את המשפט לזהות את התופעה ולתרגם את המשפט לעברית.
היה נהדר התלמידים נהנו מאוד!"

עיצוב קיר בנושא שבעים שנה למדינה

ענת כהן, תיכון מוסינזון הוד השרון.

"הרעיון היה לקרב את תלמידי ביה"ס לאירועים שהתרחשו בעבר הרחוק של המדינה מהכרזת העצמאות בערבית והזמנה לקריאת המדינה וסיום המנדט הבריטי עד לימנו אנו .
על הקיר נתלו תמונות של עליות , פרס נובל , הסכמי השלום קולנוע, תאטרון וזמר עברי -ים תיכוני .
הכותרות היו בעברית ובערבית כדי לקרב תלמידים, מורים ולהזכיר להורים קצת נוסטלגיה . בבית הספר יש כיתות עולים מכל העולם - פרוייקט נעל"ה, וגם עבורם זו דרך ללמוד וליצור סקרנות" .

יום שיא לתלמידי שכבה ט'

טיראן אביסרור, תיכון עירוני מקיף א' באר שבע.

טיראן אביסרור מתיכון עירוני מקיף א' באר שבע ערכה יום שיא לשכבת ט'.

ההכנות לקראת יום זה:

חלוקה לזוגות. כל זוג בחר נושא.

ההערכה החלופית כללה:

עבודת סיכום והכנת דגם על הנושא הנבחר.

יום השיא כלל: הצגת הנושא,שיתוף בתהליך העבודה והצגת הדגם בפני תלמידי הכיתה וחברי ההנהלה.

המורה המקצועי ליווה במהלך כמה חודשים כל תלמיד, ייעץ, כיוון והנחה.

הנושאים שנבחרו הם: האותיות, שפות שמיות אחיות, הלבוש הבדואי המסורתי, מזרח התיכון, דגלי מדינות ערביות, הכעבה, התנ"ך, הקוראן, הרמד'אן, המאכלים ועוד..

הציון הסופי הורכב מבדיקת העבודה והצגת הדגם.

תערוכה בנושא: "זהו שמי"

שרית להב, רונה דקל, דליה פאר, מיכאל פרידמן וספיר יאנושי, בית הספר הגימנסיה העברית ירושלים.

בית הספר הגימנסיה העברית בירושלים ערך השנה תערוכה בנושא: "זהו שמי" בכיתות ז' כסיכום ללימוד האותיות בהדרכת המורים לערבית בבית הספר.

מהדורת חדשות של תלמידים כהערכה חלופית


רות בן אבי, תיכון מו"ר מכבים-רעות.

כחלק מההערכה החלופית לתלמידי י"ב מכינים התלמידים מהדורת חדשות בערבית.

הנחיות למהדורת חדשות בערבית, מגמת ערבית יב':

* הכיתה תתחלק לקבוצות (3-4 תלמידים בקבוצה). כל חברי הקבוצה ייצרו ביניהם קשר להמשך עבודה גם אחרי שעות הלימודים.

* המהדורה תכלול 4 כתבות לפי הפירוט הבא:

* 2 כתבות מהפרקים בספר העיתונות שלמדנו ונלמד עד למועד הצגת המהדורה– לבחירתכם (מינימום 4 שורות כל כתבה).

* כתבה אחת לבחירתכם מהאנסינים המודרניים שלמדנו בכיתה השנה.

* כתבה אחת לבחירתכם מתוך מבחר כתבות אקטואליות שאתן לכם.

* בעבודת צוות, תבחרו, תקראו ותעבדו את הידיעות למהדורת חדשות.

* כל אחד מהתלמידים בקבוצה יקרא בתורו כתבה ותכנים נוספים של המהדורה. הקריינים יקראו בשטף ובבהירות. הדבר דורש שינון רב של הכתבות!

* כל כתבה תלווה בתמונות או סרטונים מיוטיוב, ראיונות, תחקירים, פרשנויות וכו', שיוצגו במהלך המהדורה.

* כל כתבה תלווה בכתוביות בעברית / תרגום, לטובת שאר הקבוצות.

כל מהדורה צריכה להכיל פתיח, הגשת הכתבות, תחזית מזג אויר ודברי סיום.

* על חברי הקבוצה לגלות יצירתיות וגיוון בהגשת המהדורה, בכל כתבה ובין הכתבות: הגשה חיה או מצולמת בוידאו, הוספת מוזיקה מיוחדת למהדורת חדשות, הכנת כתוביות, שילוב פרסומות (שאתם עושים), סקירה עולמית, שפת סימנים, ראיונות, תחקירים, קריקטורות, פרשנויות, מבזקים וכו'. הכל- בערבית!

* כל חברי הקבוצה ישתתפו בהכנת המהדורה, עיבודה והגשתה: שדרנים, כתבי שטח, חזאים, מרואיינים , פרשנים וכו'.

* לשם הכנת פתיח, סיום, ותחזית מזג אויר – העזרו בפרקים הקודמים ל: الدرس الأوّل – בספר העיתונות של לנדאו.

* המהדורות יוצגו בזו אחר זו במהלך חודש דצמבר במועדים שנקבע יחד.

אנא הערכו מראש!

עבודה פוריה ומהנה!

רותי

יצירת משחקים ללמידת השפה והתרבות הערבית

רואה עיסאת ורואן אבו סאלח, בית החינוך גאון הירדן דרכא.

בבית החינוך גאון הירדן דרכא בשיעורי הערבית בכל שכבות הגיל אנו מנסים לזמן לתלמידים חוויה! כדי לחבר אותם לתרבות ועל מנת להפוך את הידע לידע אורגני, אשר מוטמע בצורה חווייתית. בשיעורים רבים אנו משחקים את החומר הלימודי, התלמידים יוצרים משחקים ולומדים את השפה ואת התרבות בכל מיני אמצעים חוויתיים כגון: אמנות, פיסול, משחק ועוד.

למשל: תלמידי יא' יוצרים משחקים ברמה מאוד גבוה לעומת חומרי הלימוד של שכבות צעירות יותר. את החומרים הם מעלים לאתר "נור". אתר ערבית של ביה"ס:

https://sites.google.com/site/ahalangwon/

תלמידי חטיבת הביניים יצרו משחקים נפלאים לסיפור המלך החכם, תלמידי ט' שלומדים את נושא העיתונות, יצרו שטרות חדשים עם דמוית מופת מהחברה הערבית, זאת לאחר חקר מעמיק והפקת תוצר.

בבית הספר שתי מורות נוספות לערבית, מדהימות! שגם הן יצירתיות ומתנסות בתחום המשחוק בכיתותיהן.

רואה עיסאת יצרה עם תלמידיה איגרות בערבית לחג החנוכה.

רואן אבו סאלח, רכזת המקצוע - מאפשרת את הגמישות הרבה במקצוע.

התלמידים נהנים!! וזה הכי חשוב!

יוזמתו של מורה לעולם הערבים והאסלאם

גיל חנן, ביה"ס הריאלי חיפה.

גיל חנן אשר מלמד בביה"ס הריאלי בחיפה פיתח השתלמות למורים בבית ספרו (שלא מתחום הדעת) שבה הוא מלמד את המורים תכנים מתוכנית הלימודים באסלאם ומסביר להם את המצב במזרח התיכון.

לדברי המורה:

היוזמה לרעיון עלתה במפגש מרכזי מקצוע שנערך לפני פתיחת שנת הלימודים. אני הרציתי שם על המקצוע ונתתי סקירה על המזרח התיכון בשנת 2017. כמה מרכזי מקצוע הביעו עניין להשתתף בהשתלמות בנושא זה וביקשו ממני להכין זאת. במקביל, יש כיום בבית הספר מהלך של בנית השתלמויות של מורים למורים במסגרת "עוז לתמורה". רוב המורים, למעט אחת, אינם מהתחום שלי אלא דווקא מגיעים מתחום המדעים – למשל מרכזת פיזיקה ומרכזת מחשבים בבית הספר. מעבר לכך יש לנו שתי מפק"ציות – מפקדות צוותים של הפנימיה הצבאית הפועלת בבית הספר ואשר רבים מתלמידיה לומדים את "עולם הערבים והאסלאם. המשתלמים מגישים בסוף ההשתלמות יחידת לימוד התבססת על מערך שיעור לאחד הנושאים שהועבר במסגרת ההשתלמות.

שילוב כלים מתוקשבים מגוונים המתאימים לכיתה ההטרוגנית

רונית כסלו, ביה"ס מורדי הגטאות רמת גן.

רונית כסלו, מורה לערבית בביה"ס מורדי הגטאות ברמת גן, משתמשת בשיעוריה בכלים מתוקשבים ויצירתיים כדי לגוון את השיעורים וללמד בשיטות המתאימות לכיתה ההטרוגנית.

רונית רואה חשיבות בשילוב פעילויות מגוונות על מנת "להחיות" את השיעורים ולהפכם לרלוונטיים ומעניינים. כמו כן ידוע לנו שתלמידים אינם הומוגניים ועל כן חשוב לנסות ולגייסם ללמידה בדרכים מגוונות.

הוראת המיומנויות על כל צדדיה מתרחשת מתוך אמונה בסיסית בצורך למתן מענה הולם לכישורים והיכולות של הפרט הלומד על השונות הקיימת בין הפרטים.

ניסיונה להתאים את הלמידה לקצב משתנה של הלומדים הביא אותה ליצירת דפי משימה מתוקשבים הכוללים הקניה או חיזוק חומר נלמד.

דוגמאות לפעילויות מרתקות תוכלו למצוא בקובץ המצורף.

יום הסובלנות בעברית ובערבית

בוראן טאהא ואכד, ג'ינאן דיראוי וחנה שפיר, בית ספר רודמן קרית ים .

לכבוד יום הסובלנות ציירנו ילד יהודי וילד ערבי ביחד וכתבנו מילים אשר מביעות את ערך הסובלנות

בעברית ובערבית. בנות כיתה ט' קראו את המילים בעברית ובערבית כדי להטמיע את ערך הסובלנות

דרך מילים וכוחן על היחסים הבינאישיים.

Big image

כיף חאלכ? תלמידים מסכמים את נושא הרגשות

נואר אבו אלניל, ביה"ס הרצל חיפה.

כיתות ה' בבית ספר הרצל בחיפה סיכמו את נושא הרגשות דרך יצירת משחק הזיכרון. התלמידים יצרו את הכרטיסיות למשחק: שתי מילים זהות / זכר ונקבה / חיוב ושלילה.

לאחר מכן התלמידים שיחקו במשחקים לתרגול הנושא.

למידה מתוקשבת חווייתית והטרוגנית

מיכל אפוטה, בית ספר אורט-אמירים בית שאן.

הכלים הדיגיטאליים מהווים חלק מהלמידה בבית הספר. בכיתות ט' התלמידים לומדים ערבית באמצעות class room . בתחילת השיעור הם נכנסים לענן בחשבון הג'מייל שלהם, שם ממתינה משימה מתוקשבת, שהכנתי לכל תלמיד בהתאם לרמתו. הלמידה מתבצעת באמצעות מחשבים נייחים, הנמצאים בחדר המחשבים, או באמצעות לפטופים, אותם אני מביאה בעגלה מוטענת.

ישנן משימות האזנה, אליהן מגיעים הילדים עם אוזניות מבעוד מועד.

למידה כזו מאפשרת כאמור, הוראה דיפרנציאלית, שימוש באסטרטגיות למידה אחרות ומגוונות, שימוש ביישומי מחשב ועבודה על ערכים של ערבות הדדית ולמידת עמיתים, כיון שחלק מהמשימות הינן משותפות וכן גילוי אחריות של תלמידים כלפי הציוד היקר. יתרון נוסף הוא חיסכון בדפי נייר.

הילדים עובדים באמצעות תרגום, שימוש במאגרי מידע, סרטונים ועבודה בקצב אישי.

הclass room נותן לי כמורה פילוח שמי של התלמידים, שביצעו את המטלה, מאפשר לי לתת לתלמיד הערות והארות וכך העבודה הופכת למסמך שיתופי שלי ושל התלמיד ומתנהל בינינו דיאלוג מתמיד.

כלי זה מאפשר לי להזין עבודות מבעוד מועד, לתכנן את זמן פתיחת העבודה וכן להגביל בזמן את הגשת העבודה.

התלמידים אוהבים מאוד את השיעור ומחכים לו בכיליון עיניים, כל תלמיד מתמודד בהתאם ליכולותיו עם המטלה, מתקדם בקצב שלו, יכול להמשיך את המטלה בבית וצובר חוויות הצלחה.

התלמיד מרגיש ביטחון בהישגיו שלו משום שאין השוואה מול יתר תלמידי הכיתה ולתלמידים המצטיינים יש מנוף אדיר להתקדמות.

Big image

בעידן הנוכחי, בו מורים מעוניינים לשלב כלים דיגיטליים בתהליכי הוראה, למידה והערכה, יש צורך משמעותי בשינוי פדגוגי לאור השינויים בעולם, הבנת השינויים הנדרשים ומאפייני הלומד הדיגיטלי והדרכים להשיג זאת תוך התחשבות בהשפעת הטכנולוגיה על אופני ההוראה החדשנים.

בימים אלה הסתיימו בהצלחה שתי השתלמויות מקוונות "פדגוגיה בעידן החדש".

בהשתלמות רכשו המשתלמים כלים חדשניים בתחומים שונים היכולים ליצור גיוון

בהוראה. נציג לפניכם מספר פעילויות שהכינו מורים בשתי ההשתלמויות ונקווה

לראותכם גם בשנה הבאה.

חדרי בריחה

חדר בריחה הוא משחק בו קבוצת משתתפים מחפשת דרך מילוט מחדר נעול בזמן מוגבל על ידי פתרון חידות ורמזים. המשחק מאתגר, דורש עבודת צוות ושיתוף פעולה, תקשורת, יצירתיות, חשיבה ביקורתית, חשיבה מהירה ויכולת לפתרון בעיות. בהשתלמות למדו המורים ליצור חדרי בריחה וירטואליים.

להלן דוגמאות של שני חדרי בריחה שיצרו מורות בהשתלמות:


מספר אותיות יצאו מהכיתה ולא חזרו, עליכם למצוא את אותיות הנעלמות

https://deck.toys/a/XyGasxvO4

מאת: שני כהן


התלמידים מוצאים ילד שהלך לאיבוד בקניון והם צריכים לעזור לו לחזור הביתה דרך שאלות בערבית כיוון שהילד אינו יודע עברית.

https://deck.toys/a/71DfE1N_E

מאת: אלעלם אבתיסאם

יצירת יחידת לימוד באמצעות סרטוני TEDED

שימוש בסרטונים בתהליכי הוראה, למידה והערכה מהווים גירוי לפתיח של שיעור, מהווים גיוון במהלך השיעור ומאפשרים סיכום של המידע בצורה נגישה לתלמידים. הייצוג החזותי נקלט אצל התלמידים בצורה ברורה ומהירה ומסייע להמחשה ולהבנה של הנושא הנלמד. תהליך זה מתרחש כאשר הצפייה מתווכת לתלמידים ועלינו המורים מוטל התפקיד של חיבור תוכן הסרטון למהלך הלמידה ולנושא כך שהצפייה תהיה אקטיבית ואפקטיבית. בהשתלמות למדו המורים כלים רבים לשימוש סרטונים בהוראה.

להלן דוגמה ליחידת לימוד של סרטון teded


ארבעים שנים לנאום סאדאת

קהל היעד: כיתות ט' - יב

מטרת השיעור: לחשוף את התלמידים לנאום בשפה הערבית והלהג המצרי

הקישור לteded

מאת: זהבית דבס

משחק תפקידים באמצעות To be education

פעילות של משחק תפקידים בה כל תלמיד נדרש לייצג עמדה של אחת הדמויות במשחק. הפעילות מזמנת לתלמידים למידה אקטיבית סביב שאלת חקר או דילמה והם נדרשים לייצג את עמדתם בצורה מושכלת תוך שימוש במידע המוצע להם.

דוגמה:


كن صديقي

המשחק מיועד לתלמדי כיתות יב' שלומדים את השיר לבגרות.

בשיר ישנה דילמה שבה הדוברת מבקשת מהגיבור שיתייחס אליה ולא יראה רק את המראה החיצוני שלה. במשחק ישנן כמה דמויות המייצגות את שתי התפיסות - השמרנית והליברלית.

הקישור למשחק

http://www.to-be.co.il/games/game.aspx?gameId=12699&reg=0

מאת: זהבית דבס

סרטון אנימציה שילדים אוהבים להכין ...

אפליקציה ליצירת סרטון אנימציה – מתאים לאנדרואיד ו IOS

מאפשר הקלטת דיבור, עיצוב עצמאי של סצנות ודמויות וגם תצוגת התלמיד כדמות

Big image

תודה לכפיר אלבז ששיתף אותנו בסרטון שהכין בהשתלמות...

במשימה זו לא רק התלמידים נהנים.. נסו גם אתם!!!

הורידו מהנייד את האפליקציה Toontastic והתחילו לדובב, לשחק וליצור..

משחק האסוציאציות - שבעים שנה למדינת ישראל

אורטל נונה דורנשטרוך יצרה עבור תלמידיה קיר שיתופי עליו תמונות הקשורות למדינת ישראל. על התלמידים היה לכתוב בערבית אסוציאציות לתמונות.


https://padlet.com/ortaldor/51udfnvztbfo

יצירת סרטון והוספת שכבות מדיה ליצירת פעילות אינטראקטיבית

שרי גבר, בית ספר האמנים רמלה.

כיצד ניתן להפוך את הצפייה בסרטונים לפעילה??

כיצד יכול המורה להנחות את תלמידיו במהלך הצפייה, גם אם היא נעשית שלא במהלך השיעור??
המורים למדו כיצד ליצור סרטון, וכיצד להוסיף לסרטון שכבות מדיה ליצירת פעילות אינטראקטיבית.

שרי גבר, מורה בבית ספר האמנים, רמלה, ערכה סרטון ושילבה שאלות על הסרטון. נושא הסרטון: המשפחה


https://edpuzzle.com/media/599162e811241e3fe16a8057

E כנס תשע"ח

Wednesday, May 9th, 4pm

בביתכם ... עם הפיג'מה

כנס וירטואלי לסיכום הפעילות המתוקשבת בכל מקצועות הלימוד.

תחשפו למגוון כלים טכנולוגים בהוראה, רעיונות לגיוון בשיעורים ועוד ...


פרטים מדויקים יותר בהמשך...

Big image