עבודה בנושא דוד וגוליית

מגיש: שחר מזרחי מורה: משה קהימקר

Big image

מדוע בחרתי בתמונה זו

בחרתי בתמונה זו משום שלדעתי התמונה מבטאת את עוצמתו של ה' כאשר דוד ניצח ענק פלישתי בשם גוליית בעזרת אמונה חזקה בה'

האם הציור תואם לתיאור המקראי

הציור אינו תואם לתיאור המקראי משום ששום חלק בסיפור לא מתואר שדוד החזיק את ראשו הערוף של גוליית והציג אותו בפני על העם

מוסר השכל

מוסר ההשכל בסיפור הוא שאדם קטן אך חכם יכול לגבור על אדם גדול ושחצן ושבעזרת אמונה חזקה בה' אפשר לעשות את הבלתי אפשרי

מדוע מצטרף דוד למלחמה

דוד מצטרף למלחמה למרות שלא היה חייל סדיר בצבא של שאול משום שהגיע לשדה הקר להביא אוכל לאחיו וראה את גוליית מקלל את אלוהיי ישראל, דוד אינו יכל לשמוע זאת ויצא למלחמה נגד גוליית
Big image
כוורת - גוליית

כוורת גוליית

השיר מהווה פרודיה לסיפור המקראי ואינו מכיל קטעים מהסיפור המקראי

פיזיקה ומתמטיקה

-על פי דבריו של המרצה וקי הפיזיקה השפיעו על ניצחונו של דוד בקרב מול גוליית

-לא

-לדעתי מסקנותיו של המרצה אינן נכונות ודוד ניצח בקרב אך ורק בעזרת ה'