La felicitat

Amb pocs recursos també es pot ser feliç.

LA FELICITAT ESTÀ EN LA CONVIVÈNCIA, LA REFLEXIÓ I LA LLIBERTAT

Per ser feliç no es necessiten molts diners, al contrari el que necessitem es compartir , reflexionar i llibertat.

Per exemple, la gent pobre no hi te molts diners , però aprenen a ser feliços amb el que tenen en canvi nosaltres no.

Andrea González Valencia

1r Batxillerat Ciències

Filosofía.