Soundpainting 2016

Nivell 1 i Nivell 2 - AMB EL CREADOR DEL LLENGUATGE

Soundpainting és el llenguatge universal de senyals per a la composició multidisciplinària en directe, interpretat per músics, actors, ballarins i artistes visuals

Actualment, la llengua està composada per mes de 1200 gests que utilitza el Soundpainter (compositor) per indicar el tipus de material que desitja dels intèrprets. Aquest realitza una composició a través de la variació dels diferents paràmetres de cada conjunt de gests expresats. El Soundpainting fou creat per Walter Thompson a Woodstock (NY) al 1974.


Durant el seminari s'enssenyaran els gests del Soundpainting corresponents al nievll 1 i 2, a través dels que es pot organitzar la improvització de forma col·lectiva.


També es treballarà, com a través del Soundpainting és possible: Desenvolupar l'improvització individual a l'aula, relacionar diferents disciplines i com podem adaptar el Soundpainting al curriculum escolar.


DIRIGIT A:

Músics instrumentistes, directors de cor, orquestra Y/o banda. Professors/es de música de Primària, Secundària o ESO, professors d'escoles de música i/o conservatoris. Compostiros, cantants, actors i ballarins. Arts visuals.


CALENDARI i HORARIS: 11-12-13-14 de Juliol del 2016 de 16,00 a 20,30h. El dijous a les 21:30h Performance abierta. (20 horas)


PREU: 245 €

*Curs bonificat per Empreses

*Curs Reconegut pel Departament d'Ensenyament

IMPARTIT PEL CREADOR DEL LLENGUATGE!

Walter Thompson ha estat composant professionalment els darrers 30anys tocant com a Músic i dirigint les seves composicions en diferents països. Ha composat i dirigit soundpaintings amb orquestres contemporànies a ciutats com Barcelona, Berlin o Reykjavik. Ha enssenyat en conservatoris d'Europa i els Estats Units.


Thompson ha rebut reconeixements de diferents organitzacions per la seva obra. Premis com "l'Aplaudiment" dels premis Fad Sebastia Gasch de Barcelona, el Mid Atlantic Arts Foundation i altres.


El Musical - Carrer Ramon Llull, 16 - 08193 Bellaterra (Barcelona, SPAIN) www.elmusical.cat