חג פורים

פורים זה חג שכולם שמחים ומתחפשים

פורים

ב-פורים אנו שמחים בגלל שאנחנו ניצחו את המן והנטיוכוס ובגלל זה אנו צוהלים שמחים ואת חודש פורים אנו אוהבים ואוכלים אוזני המן

תמונות של חפושות

פורים שמח!!!!