עבודת חקר במדעים

מגישים נוגה ודינה

מבוא לעבודהה

בחרנו נושא זה כי ננננננ

צצצצצצצצצ

צצצצצצצצצצ

ממממממ

Big image

מהלך הניסוי

ציוד

שלושה צמחים

חדר חשוך

מדבקות

כלי להשקייה