בריונות ברשת

רועי שיימן

בריונות ברשת, נפגעה ואיך אפשר לעצור אותה.

בריונות ברשת היא תופעה חדשה יחסית שבריונים מתעללים בילדים ברשת עם קללות, ירידות ואיומים.

אין שום דרך להימנע מבריונות ברשת חוץ מלא להיכנס לרשת כלל.

אני חושב שצריך לעצור את הבריונות ולחוקק חוק נגד זה.